Zdolni z Pomorza – Powiat Starogardzki

zdolni-z-pomorza-powiat-starogardzki-5846.jpg

Zapraszamy uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Starogardzki” do zapoznania się z regulaminem stypendialnym oraz do składania wniosków. Stypendia na realizację celów edukacyjnych stanowią jedną z form wsparcia dla uczniów. Wnioski należy złożyć w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, tj. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Hallera 34. Termin składania wniosków - 14 czerwiec 2019r. 

zdolni-z-pomorza-powiat-starogardzki-5845.jpg

Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych. Wsparcie w ramach programu mogą otrzymać uczniowie, którzy zgodnie z ustalonymi zasadami zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w programie „Zdolni z Pomorza – Powiat Starogardzki”.

Z ważnych kwestii regulaminowych należy przede wszystkim zapamiętać, że kryterium do zróżnicowania wysokości stypendium będzie frekwencja ucznia na zajęciach projektowych, czy też niepełnosprawność.

Stypendia przyznawać będzie Komisja stypendialna, która określi szczegółowe kryteria ich przyznawania i wysokość. Stypendia przyznane zostaną po ocenie formalnej wniosków, w terminie nie późniejszym niż 28.06.2019r.