Wybieram przyszłość zawodową

wybieram-przyszlosc-zawodowa-6677.jpg

 

Nazwa zadania: „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim”.

Umowa o dofinansowanie nr RPPM.03.03.01-22-0012/16 z dnia 9 listopada 2016 r.

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej.

Całkowity koszt projektu: 4 995 802,07 zł.

Dofinansowanie w wysokości 4 496 221,86.

Projekt realizowany w latach 2016 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Starogardzkim oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy. Projekt jest skierowany do 1 000 uczniów i 36 nauczycieli z: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim,  Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Technikum w Owidzu oraz Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie z 4 branż kluczowych, tj: ICT i elektronika, środowisko, transport, logistyka i motoryzacja oraz meblarstwo. W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące formy wsparcia: staże i praktyki zawodowe, kursy i szkolenia, wyjazdy na uczelnie wyższe, doradztwo zawodowe, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli.

 

wybieram-przyszlosc-zawodowa-1862.jpg