Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej łączącej miejscowości Borzechowo i Wirty

rozbudowa-pasa-drogowego-drogi-powiatowej-laczacej-miejscowosci-borzechowo-i-wirty-5221.jpgrozbudowa-pasa-drogowego-drogi-powiatowej-laczacej-miejscowosci-borzechowo-i-wirty-5222.jpg

Nazwa operacji:

„Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2704G łączącej miejscowości Borzechowo i Wirty w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych”

Cel operacji:

Ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej oraz zakładów pracy poprzez rozbudowę pasa drogowego drogi powiatowej nr 2704G łączącej miejscowości Borzechowo i Wirty w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych na odcinku 2,200 km

Okres realizacji operacji:

09.2016-09.2018

Wartość operacji:

2 767 968,66 zł

Źródło finansowania:

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Efekty:

Operacja zakłada m.in.:

- budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 2,200 km,

- budowę chodnika dla pieszych,

- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

- budowę zatok autobusowych,

- budowę wiat przystankowych,

- budowę przejść dla pieszych,

- budowę nowego odwodnienia,

- budowę nowego oświetlenia,

- nowe oznakowanie poziome i pionowe.