Rekrutacja na kursy w ramach projektu „Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego"

Rusza rekrutacja na kursy dla osób dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego w projekcie „Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na Wasze Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami czekamy do 6 września 2017 r.

 

Regulamin rekrutacji - http://powiatstarogard.pl/pl/page/mg/o-urzedzie/projekty-unijne/przebudowa-i-remont-wraz-z-wyposazeniem-obiektow-2-centrow-ksztalcenia-ustawicznego-i-praktycznego.html