Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego

przebudowa-i-remont-wraz-z-wyposazeniem-obiektow-2-centrow-ksztalcenia-ustawicznego-i-praktycznego-2507.jpgprzebudowa-i-remont-wraz-z-wyposazeniem-obiektow-2-centrow-ksztalcenia-ustawicznego-i-praktycznego-2511.jpg przebudowa-i-remont-wraz-z-wyposazeniem-obiektow-2-centrow-ksztalcenia-ustawicznego-i-praktycznego-2512.jpg

 

Tytuł projektu: „Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Koszty ogółem: 18 122 373,66 zł 

Dofinansowanie: 14 376 334,75

Zakres: Przebudowa budynku Kociewskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie Gdańskim oraz przebudowa i remont 3 budynków Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie.

Wsparcie w ramach projektu uzyskają szkoły zawodowe z powiatu starogardzkiego tj. Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Technikum w Owidzu i Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie. Pracownie zostaną wyposażone w niezbędne sprzęty i urządzenia do praktycznej nauki zawodu, a także na potrzeby przeprowadzania przez szkoły egzaminów zawodowych. Wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego i warsztatów szkolnych zostało przygotowane z uwzględnieniem wykazu opracowanego przez MEN oraz skonsultowane z pracodawcami z danej branży. W doposażonych pracowniach będzie można się kształcić w ramach takich zawodów jak technik: informatyk, telekomunikacji, teleinformatyk, mechatronik, elektronik, hodowca koni, rolnik, agrobiznesu, architekt  krajobrazu, turystyki wiejskiej, weterynarii, przetwórstwa rolno - spożywczego, rybactwa śródlądowego, logistyki, spedytor, mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, drogownictwa, stolarz, technolog drewna.

W zakres realizacji projektu wchodzi również realizacja kształcenia ustawicznego osób dorosłych, m.in. kursy, Kursy Umiejętności Zawodowych, Kursy Kwalifikacji Zawodowych. Dzięki temu projektowi pracodawcy będą mieli możliwość przygotowania młodych ludzi do pracy na konkretnych stanowiskach, a uczniowie – zyskają konkretne umiejętności i perspektywę stałego zatrudnienia. Doposażenie pracowni kształcenia ustawicznego podniesie kompetencje osób dorosłych oraz zwiększy szanse na zatrudnienie, a  nowoczesny sprzęt dydaktyczny pozwoli na odnowienie, rozwijanie i doskonalenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki trwający przez całe jej życie.