Pomorskie - dobry kurs na edukację

Nazwa projektu: Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy
Program: Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji: 09.2011 r. - 08.2014 r.
Beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Udział Powiatu Starogardzkiego: Beneficjentami ostatecznymi projektu są uczniowie szkół zawodowych uczący się na terenie powiatu starogardzkiego
Wartość projektu i dofinansowanie z UE: http://www.pomorskie.eu/pl/projektyedukacyjne/aktualnosci
O projekcie: Powiat Starogardzki uczestniczy w realizowanym przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, projekcie pod hasłem "Pomorskie - dobry kurs na edukację". Jest on realizowany w ramach systemowych regionalnych projektów edukacyjnych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego projektu tworzy się dla uczniów, w tym również tych z powiatu starogardzkiego coraz lepsze warunki dla rozwoju. Szczególne wsparcie jest zapewniane uczniom uzdolnionym w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także uczniom napotykającym na ścieżce edukacyjnej różnego typu bariery. Tym ostatnim w ramach projektu zapewnia się skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych. Projekt zakłada uczestnictwo min. 132 szkół i placówek kształcenia zawodowego oraz ukończenie przez 29 600 uczniów tych szkół, praktyk zawodowych, zgodnie z opracowanymi standardami. W ramach tego projektu uczniowie techników i szkół zawodowych mają szansę poprawić swoje zdolności językowe w obszarze języka obcego zawodowego, uczestniczyć w wielu konferencjach branżowych, targach oraz wizytach u pracodawców, a także rozszerzyć swoją bazę kompetencji poprzez udział w kursach certyfikujących (prawo jazdy kat.B, spawanie metodą MAG, MIG oraz TIG, AutoCAD, obsługa kas fiskalnych, obsługa wózków widłowych, CISCO, kurs barmana, dekorowanie potraw, uprawnienia SEP). Uczniowie korzystają również z doradztwa zawodowego oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Pomorskie – dobry kurs na edukację to także szansa dla szkół, których pracownie zostaną doposażone w nowoczesny, specjalistyczny i niezbędny w procesie edukacji, sprzęt. Z powiatu starogardzkiego biorą udział w projekcie następujące szkoły:
1. Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim
2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjanych w Czarnej Wodzie
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjanych w Owidzu
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjanych w Skórczu
6. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym
7. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie