Nabór do projektu „Wybieram przyszłość zawodową"

nabor-do-projektu-wybieram-przyszlosc-zawodowa-6666.jpg

 

Uczniowie czterech szkół prowadzonych przez Powiat Starogardzki mogą wziąć udział w bezpłatnych kursach, płatnych stażach i praktykach oraz skorzystać z doradztwa zawodowego. Termin zgłoszeń mija 15 lutego 2020 roku.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku!

Informacje o projekcie

 1. Projekt pt. „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim”jest realizowany przez Powiat Starogardzki z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej) i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Starogardzkim oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki
  i rynku pracy.
 3. Projekt jest skierowany do 1 000 uczniów i 36 nauczycieli z: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Technikum im. Gen. J. Hallera w Owidzu oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie z 4 branż kluczowych, tj.:
 1. ICT i elektronika,
 2. Środowisko,
 3. Transport, logistyka i motoryzacja,
 4. Meblarstwo

 

 1. Termin realizacji projektu: 01.10.2016 r.- 30.04.2021 r.
 2. Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd., ul. Kościuszki 17, 83–200 Starogard Gdański, pok. 310, tel. 58 767 35 79.

W ramach projektu odbędą się:

 1. staże i praktyki zawodowe  (w tym: zakup odzieży roboczej, zakup ubezpieczenia, refundacje kosztów dojazdu, refundacje dla opiekunów praktykantów i stażystóww zakładzie pracy),
 2. kursy i szkolenia dla uczniów,
 3. wyjazdy uczniów na uczelnie wyższe,
 4. zajęcia z doradztwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) dla uczniów.