Miejski Obszar Funkcjonalny

Dokumentacja techniczna dla projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego”

 

28 czerwca 2016 roku Starosta Leszek Burczyk i Etatowy Członek Zarządu Patryk Gabriel uroczyście podpisali umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Pomorskiego dla Działania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

W ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego” przeprowadzone zostaną prace w 10 budynkach stanowiących własność Powiatu Starogardzkiego (Lidera Projektu) oraz w 16 budynkach należących do Partnerów Projektu tj. Gminy Miejskiej Starogard Gdański (4 budynki), Gminy Starogard Gdański (8 budynków) oraz Gminy Bobowo (4 budynki).

Poniżej zamieszona została dokumentacja techniczna dotycząca planowanych robót budowlano-montażowych w budynkach należących do Powiatu Starogardzkiego. Roboty wykonywane w ramach niniejszego projektu dotyczą przeprowadzenia tylko prac termomodernizacyjnych.

Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku

Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku

Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku – Program Funkcjonalno-Użytkowy. Projekty budowlano-wykonawcze opracowane zostaną w ramach niniejszego projektu

Kociewskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wspierania Przedsiębiorczości

Kociewskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wspierania Przedsiębiorczości

Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego obiektu warsztatów szkolnych oraz zmianą sposobu użytkowania na cele Kociewskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wspierania Przedsiębiorczości wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej tj.: budowa przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową istniejącego wjazdu na teren inwestycji z ul. Kościuszki, budową nowych chodników, dróg wewnętrznych, zjazdu a także: rozbiórkę istniejącego budynku portierni oraz likwidację zbiornika Imhoffa w Starogardzie Gdańskim.

Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Projekt budowlany przebudowy budynku poprzemysłowego na Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Zespoł Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim

Zespoł Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z usprawnieniem źródeł ciepła i energii w Starogardzkim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – Budynek główny Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim.

Technikum im. J. Hallera  w Owidzu

Technikum im. J. Hallera w Owidzu

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z usprawnieniem źródeł ciepła i energii w Starogardzkim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – Budynki internatu i kuchni przy Technikum im. J. Hallera  w Owidzu.

II Liceum Ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z usprawnieniem źródeł ciepła i energii w Starogardzkim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – Budynek główny II Liceum Ogólnokształcącego, budynek auli z zapleczem WF, budynek łącznika i hala sportowa w Starogardzie Gdańskim.