Bezpłatne korepetycje dla uczniów

Nazwa projektu: Daj sobie szansę - bądź kompetentny
Program: Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Poddziałanie: 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Okres realizacji: od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r.
Beneficjent: Powiat Starogardzki
Partner: -
Wartość projektu: 527 660,00 zł
Dofinansowanie UE: 527 660,00 zł
O projekcie: Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych wśród 430 uczniów szkół kształcących ogólnie w Powiecie Starogardzkim w celu lepszego przygotowania ich do funkcjonowania na rynku pracy, w okresie 24 miesięcy. W projekcie udział bierze 430 beneficjentów ostatecznych 230 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim oraz 200 uczniów z II LO im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Spośród 430 uczniów 220 wyrównuje poziom wiedzy w zakresie rozwoju kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych oraz języka ojczystego i obcego, a z kolei 210 uczniów podniesie swój poziom wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych oraz języka ojczystego i obcego. W ramach projektu organizowane są wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ponadto wszyscy uczniowie biorą udział w warsztatach w zakresie komunikacji, psychorozwoju i motywacji oraz doradztwa zawodowego. Wszyscy uczniowie zostaną zdiagnozowani pod kątem planowanej ścieżki edukacyjnej i planowanej kariery zawodowej podczas sesji indywidualnych.