Bezpłatna szkoła językowa

Nazwa projektu: Kociewiacy zapraszają turystów po angielsku
Program: Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Okres realizacji: IX 2008 r. – II 2009 r.
Beneficjent: Powiat Starogardzki
Partner: Stowarzyszenie „Kobiety - Kwiaty Kociewia"
Wartość projektu: 48 676 zł
Dofinansowanie UE: 48 676 zł
O projekcie: Projekt miał na celu przeszkolenie z podstaw języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii wykorzystywanej w branży turystycznej osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność agroturystyczną w powiecie starogardzkim. Szkolenia były prowadzone w Kaliskach, Bolesławowie, Skórczu i Owidzu. Kurs trwał 4 miesiące i obejmował w sumie 64 lekcje z j. angielskiego. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali: komplet podręczników do nauki języka Wydawnictwa Oxford i teczki promocyjne zawierające materiały biurowe.