Godziny pracy

Godziny przyjęć interesantów Starostwa Powiatowego

Poniedziałek, wtorek, czwartek - 7:30 - 15:30

Środa - 7:30 - 17:00

Piątek - 7:30 - 14:00


Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:30 - 15:00
Środa: 8:30 - 16:30 

Piątek: 8:30-13.30

Bilety z automatu do załatwienia spraw związanych z odbiorem dowodów rejestracyjnych i praw jazd są wydawane od godziny 8:00.

Istnieje możliwość wcześniejszego umówienia wizyty na konkretny dzień i godzinę:
telefonicznie pod nr tel. 58 767 35 35, 58 767 35 36 lub osobiście w pokoju 21

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej

Poniedziałek, wtorek, czwartek - 7:30 - 15:30

Środa - 7:30 - 17:00

Piątek - 7:30 - 14:00Konserwator Zabytków Powiatu Starogardzkiego
Poniedziałek i wtorek 8:00 - 15:00
Czwartek 8:00 - 14:00
W związku z koniecznością wykonywania niektórych zadań poza siedzibą Starostwa zaleca się wcześniejsze, telefoniczne kontaktowanie się.

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Czwartek - dzień pracy wewnętrznej

Szczegółowe informacje dotyczące pracy Starostwa Powiatowego i poszczególnych komórek organizacyjnych można znaleźć tutaj: