Smętowo Graniczne i okolice

Smętowo Graniczne jest gminą typowo rolniczą. Jej niewątpliwym walorem turystycznym są kompleksy leśne Borów Tucholskich, parki krajobrazowe, a przede wszystkim warte obejrzenia zespoły pałacowo - parkowe. Istniejące dworki z zachowanym starodrzewem stanowią ciekawy przykład budownictwa pałacowego występującego na Pomorzu.

WARTO ZOBACZYĆ
 • XIII wieczny kościół parafialny w Lalkowach,
 • gotycki kościół w Kościelnej Jani z późnogotyckim i barokowym wyposażeniem oraz XIV w. wieżą obronną,
 • zespół pałacowo - parkowy w Kopytkowie w stylu empire z XIX w.,
 • zespół pałacowo - parkowy w Leśnej Jani (w latach 30-tych XVII w. własność starosty mitarskiego Jerzego Konopackiego),
 • zespół pałacowo - parkowy w Starej Jani zbudowany w 1870 roku (pierwszy właściciel majątku - Jan z Jani),
 • zespół pałacowo - parkowy z 1870 roku w Smętówku,
 • zespół pałacowo - parkowy w Rynkówce zbudowany w 1880 roku na fundamentach XIV wiecznego zamku krzyżackiego,
 • neogotycki kościół parafialny z 1904 roku w Smętowie Granicznym.
CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE
 • aleja lipowa XVIII w., Frąca - Leśna Jania,
 • aleja dębowa XIX w. Leśna Jania i Stara Jania,
 • lipy krymskie w Rynkówce,
 • starodrzew z XVIII w. w Smętowie i Starej Jani.
WYPOCZNIJ AKTYWNIE
 • tereny leśne sprzyjają uprawianiu turystyki pieszej i rowerowej,
 • imprezy kulturalno-sportowe: "Powitanie Lata" (czerwiec), "Biesiada Smętowska", V Turniej Piłki Nożnej im. Stanisława Muchy (lipiec), Wojewódzkie Biegi Przełajowe "Szlakami Jana z Jani".