Zielone lasy

Największym atutem Kociewia jest jego położenie - z pięknymi krajobrazami i malowniczymi terenami. Niezaprzeczalnymi walorami turystycznymi Kociewia jest czysta, nieskażona przyroda, malownicze krajobrazy z licznymi jeziorami, rzekami i strumieniami rozsianymi wśród Borów Tucholskich, obszary chronionego krajobrazu, osobliwości przyrodnicze, pomniki przyrody i skarby natury.

W zachodniej części regionu kociewskiego dominują lasy należące do największego w Polsce zwartego obszaru leśnego, jakim są Bory Tucholskie. Mimo iż, w dużej mierze są to bory sosnowe, na żyźniejszych glebach przechodzące w lasy mieszane, to zachowały w kilku miejscach swój pierwotny charakter. Odnajdujemy również liczne stanowiska starych dębów, cisów, brekini i innych drzew pomnikowych. Chronione są one razem z roślinnością torfowiskowo-bagienną, wodną a także kserotermiczną w kilkunastu rezerwatach, dziewięciu obszarach chronionego krajobrazu oraz dwóch parkach krajobrazowych. Wśród zwierząt powszechnie występują jelenie, sarny, dziki, lisy i zające, a także daniele i jenoty. Z ptaków występują bociany, puchacze, czaple siwe, łabędzie oraz żurawie jak również rzadkie głuszce i cietrzewie.