Zgłoś pracę magisterską lub licencjacką na konkurs

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej ogłosiło konkurs na pracę magisterską i licencjacką o Kociewiu i Starogardzie Gdańskim. Temin nadsyłania prac mija 19 listopada. 

zglos-prace-magisterska-lub-licencjacka-na-konkurs-5194.jpg

 

REGULAMIN

konkursu na pracę magisterską i licencjacką

o Kociewiu i Starogardzie Gdańskim.

 

  1. Organizatorem konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką poświęconą Ziemi

Kociewskiej jest po raz XIII działające od 45 lat w Starogardzie Gdańskim Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej.

  1. Celem konkursu jest zainteresowanie studentów i młodych naukowców tematyką Kociewia, podjęcie przez nich, różnorodnych problemów badawczych, wzbogacenie literatury naukowej o wartościowe i aktualne opracowania monograficzne, wykorzystanie plonu pokonkursowego do wypracowania strategii rozwoju Kociewia  oraz promocji regionu.
  2. Konkurs jest adresowany do studentów i uczestników seminariów magisterskich i licencjackich w roku akademickim 2017/2018. Mogą też stanąć do konkursu absolwenci roczników 2015 – 2017, którzy uzyskali magisterium lub licencjat w tym  okresie.
  3. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć Kociewia lub Starogardu Gdańskiego

            w zakresie:

            - historii regionu i miasta,

            - kultury i tradycji regionu,

            - dziejów regionalizmu kociewskiego,

            - gospodarki i turystyki,

            - życia społecznego,

            - sportu i rekreacji,

            - roli i miejsca regionu (miasta) na tle innych regionów i kraju. 

  1. Organizatorzy przewidują nagrodę (nagrody), dla zwycięzcy(ów) konkursu.
  2. Za termin ogłoszenia konkursu przyjmuje się 15 września 2018 roku. Termin zakończenia Konkursu określa się na 19 listopada 2018 roku. Ogłoszenie wyników     konkursu nastąpi podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi   Kociewskiej w obecności władz miasta i powiatu Starogardzkiego.
  3. Egzemplarz pracy przekazanej na konkurs staje się własnością organizatora konkursu i pozostaje w Archiwum Kociewskim prowadzonym przez TMZK.

            TMZK zastrzega sobie prawo do korzystania i udostępniania treści pracy (z zachowaniem praw autorskich).

  1. Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest załączenie przez Uczestnika podpisanego oświadczenia o następującej treści:

            „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z godnie z ustawą z dnia 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883).  przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej w sprawach związanych z konkursem na najlepszą pracę magisterską i licencjacką”.

  1. Prace z wymienionym wyżej oświadczeniem należy składać w Starostwie Powiatowym,

            Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, pokój 312, Zespół Kontroli Wewnętrznej.

            lub przesłać na adres:

            Mirosław Kalkowski, Starogard Gdański, ul.Kanałowa 19a/1

10. Bliższych informacji na temat konkursu można uzyskać od Mirosława Kalkowskiego – dzwoniąc:  601-96-80-10 lub w godzinach popołudniowych 58-582-48-78.