Zgłoś kandydaturę do Kociewskiego Gryfa za 2017 rok

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Regionu Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, zwraca się z prośbą o nadsyłanie kandydatur związanych z przyznaniem Nagrody Starosty Powiatu Starogardzkiego „Kociewski Gryf” za 2017r.

Do 19 lutego można zgłaszać kandydatów do dorocznej nagrody starosty starogardzkiego „Kociewski Gryf”. Nagrodę przyznaje się w dwóch dziedzinach: „Kultura” i „Organizacja pozarządowa”. Z kolei nagroda w dziedzinie „Kultury” przyznawana jest w dwóch kategoriach: Twórca Roku (osoba), Impreza Roku - (instytucja, organizacja).

Nagroda jest formą podziękowania osobom za podejmowanie działań sprzyjających realizacji misji powiatu – regionu rozwijającego się turystycznie i gospodarczo w zgodzie z naturalnym środowiskiem, dzięki aktywnej, zintegrowanej społeczności, czerpiącej z dziedzictwa kulturowego przeszłości i pielęgnującej tradycje. „Kociewski Gryf” ma też uhonorować organizacje pozarządowe i inne instytucje, które wniosły trwały wkład w rozwój kultury powiatu starogardzkiego. W jaki sposób można zgłosić kandydatów? Należy to zrobić w formie pisemnej, na podstawie specjalnego wniosku (w załączniku).

zglos-kandydature-do-kociewskiego-gryfa-za-2017-rok-3941.jpg

Wnioski o przyznanie nagród w zamkniętych kopertach można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim ul Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Regionu z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie do Nagrody Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf”. Ważna uwaga - laureaci nagrody nie mogą być ponownie zgłaszani do kategorii, w której otrzymali nagrodę w okresie poprzednich 3 lat.