Zespół Szkół Rolniczych z nowoczesnym sprzętem

Władze Powiatu podpisały umowy na zakup i dostawę sprzętu rolniczego i ogrodniczego, który niebawem trafi do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie. Wartość tego sprzętu to ponad 1,7 mln zł.

Zespół Szkół Rolniczych z nowoczesnym sprzętem

Placówka prowadzona przez Powiat Starogardzki otrzyma m.in. wertykulator, rębak do gałęzi, ciągnik wielofunkcyjny ogrodniczy, spychacz, zamiatarkę, ciągnik rolniczy, pług, opryskiwacz polowy, wózek widłowy, siewnik i rozrzutnik obornika. Te sprzęty znacząco ułatwią naukę w szkole oraz poprawią funkcjonowanie placówki.

  • Ta inwestycja jest możliwa dzięki trwającemu projektowi „Przebudowa i remont wraz
    z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim” - podkreśla Starosta Leszek Burczyk. - W ramach tego projektu wsparcie uzyskały szkoły zawodowe z naszego powiatu. Zarówno w Bolesławowie, gdzie mamy Centrum Kształcenia Praktycznego, jak i w Kociewskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie, z którego korzystać będą trzy szkoły: Zespół Szkól Ekonomicznych, Zespół Szkół Zawodowych oraz Technikum w Owidzu, pracownie zostaną wyposażone w niezbędne sprzęty i urządzenia do praktycznej nauki zawodu, a także na potrzeby przeprowadzania przez szkoły egzaminów zawodowych. Wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego i warsztatów szkolnych zostało przygotowane z uwzględnieniem wykazu opracowanego przez MEN oraz skonsultowane z pracodawcami z danej branży. 

Zespół Szkół Rolniczych z nowoczesnym sprzętem

Powiat Starogardzki konsekwentnie realizuje inwestycje infrastrukturalne oraz edukacyjne.

- W Starogardzie Gdańskim brakowało dobrze wyposażonych centrów edukacyjnych,
a realizacja takich projektów jest kolejnym krokiem do zbudowania w stolicy Kociewia placówek na miarę XXI wieku - zauważa Wicestarosta Kazimierz Chyła.

- Dwa centra kształcenia ustawicznego to kolejny dowód, że jednym z priorytetów w tej kadencji jest edukacja - przyznaje Patryk Gabriel, Członek Zarządu Powiatu. - W ramach tego projektu prawie 18 milionów złotych zostanie przeznaczonych na przebudowę, wyposażenie tych centrów, a do tego dojdzie jeszcze termomodernizacja obiektów, co w sumie pochłonie ponad 20 milionów złotych.

O dostawę sprzętu rolniczego i ogrodniczego do Zespołu szkól Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego zadba firma Roltop.