Wymyśl Rym na Anty-dym! Zmiana regulaminu

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2018 roku spośród nadesłanych prac wytypowała 10 rymowanek.  Wytypowane prace zostaną zamieszczone na serwisie społecznościowym facebook na profilu Kociewie najrzy się z naturą (htts://www.facebook.com/najrzy/), spośród których internauci w drodze głosowania (liczba polubień – lajków) mieli wybiorać trzy zwycięskie prace (miejsca od I-III). Konieczna jednak była zmiana regulaminu. 

wymysl-rym-na-anty-dym-glosowanie-4549.jpg

L.p.

Autor pracy

Opiekun pracy

Szkoła

1.

Oliwia Freitag

Joanna Sykutera

ZSP w Kaliskach

2.

Kinga Kaczorowska

Joanna Sykutera

ZSP w Kaliskach

3.

Wiktoria Chrzanowska

Lidia Sikora

PSP w Mirotkach

4.

Agata Sakowicz

Małgorzata Ziemba

PSP w Suminie

5.

Mateusz Mokwa

Kazimiera Kuziemska

PSP w Pinczynie

6.

Daria Peplińska

Kazimiera Kuziemska

PSP w Pinczynie

7.

Oliwier Jakusz-Gostomski

Maria Kamińska

SOSW w Starogardzie Gdańskim

8.

Zuzanna Podjacka

Justyna Szyca

PSP w Wielkim Bukowcu

9.

Kornelia Rosińska

Janina Kaszubowska

ZSP w Kaliskach

10.

Anna Koprowska

Janina Kaszubowska

ZSP w Kaliskach

Informujemy, że termin głosowania na prace miał trwać od 13 kwietnia 2018 roku   od godziny 12:00 do 20 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00. Doszło jednak do zmiany regulaminu. Na podstawie § 10 ust. 5 Regulaminu konkursu pt. „Wymyśl rym na ANTY-dym” odwołuje się głosowanie na serwisie społecznościowym facebook na profilu Kociewie najrzy się
z naturą
(https:www.facebook.com/najrzy/) wprowadza się do ww. regulaminu następujące zmiany:

  1. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Spośród 10 wybranych wcześniej prac Komisja Konkursowa wyłoni zwycięskie prace (miejsca I-III).”

  1. Wykreśla się § 7 ust. 4.
  2. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

      „Dla Uczestników, których prace zakwalifikowały się do finału przewiduje się upominki.”

  1. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

Regulamin po zmianach znajduje się w załączniku.