Weź udział w seminarium naukowym

Na piątek, 7 kwietnia zostało zaplanowane seminarium naukowe "Bezpieczeństwo, medycyna, zdrowie i kultura fizyczna. Wybrane zagadnienia". Spotkanie w auli Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie odbędzie się pod patronatem Starosty Starogardzkiego.

Tematyka seminarium na pewno zainteresuje osoby, które zajmują się sprawami zdrowia, sportu,  czy bezpieczeństwa.

wez-udzial-w-seminarium-naukowym-1974.jpg

- Pomysł zorganizowania seminarium, które - jak myślę nie będzie ostatnim, ale inaugurującym cykl tego typu konferencji, zrodził się podczas rozmów ze studentami Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim na kierunku Administracja o specjalności Bezpieczeństwo kryzysowe i ratownictwo i studentami Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku - podkreśla dr Dariusz Skalski, pomysłodawca konferencji, który organizuje ją we współpracy z Piotrem Lizakowskim, Sławomirem Dębskim i Tomaszem Bojar – Fijałkowskim. - Studenci coraz lepiej rozumieją, że nie sztuką jest skończyć studia z gołym dyplomem, ale szczególnie ważna staje się aktywność w życiu społecznym, czy na niwie naukowej. Udział w seminarium zostanie potwierdzony certyfikatem. Naszym celem jest ponadlokalny projekt, a ta konferencja jest jednym z jego elementów. Chodzi o współpracę pomorskich uczelni - Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz Akademii Marynarki Wojennej, gdzie pracownicy naukowi tworzą świetną platformę do wymiany doświadczeń. Niezwykle ważne stało się dla nas zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy bezpieczeństwem, zdrowiem i sprawnością fizyczną. Współcześnie owe kwestie stały się wyjątkowo istotne dla ludzi nauki, ale również dla przeciętnego człowieka. Zwiększająca się świadomość społeczeństwa w kwestiach poczucia bezpieczeństwa, świadczeń medycznych i treningu fizycznego zachęciła nas do poszukiwania nowych problemów badawczych łączących te zagadnienia.

wez-udzial-w-seminarium-naukowym-1975.jpg

Seminarium, które odbędzie się w auli Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim, rozpocznie się o godz. 13. Oficjalnego otwarcia konferencji „Bezpieczeństwo, medycyna, zdrowie i kultura fizyczna. Wybrane zagadnienia” dokonają: Wiesław Wika, rektor PSW w Starogardzie, Leszek Burczyk, Starosta Starogardzki oraz Dariusz Skalski. W programie są 10-15-minutowe wystąpienia zaproszonych gości, wśród których jest m.in. Dariusz Skalski, Tomasz Bojar-Fijałkowski, ks. Arkadiusz Guz, Adrian Cichawa, Patryk Gabriel, czy Sławomir Dębski. Poruszane zagadnienia będą dotyczyły utonięć, zadań gminy w zakresie bezpieczeństwa na kąpieliskach, pierwszej pomocy i publicznego dostępu do defibrylatorów, czy też wpływu uprawiania nordic walking na układ krążenia.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium naukowym mogą się zgłaszać do 31 marca wysyłając maila na adres: Ewa.Macholla@powiatstarogard.pl