Ważne inwestycje w szkołach

Liczba tygodnia: 3 372 380,47 zł - na taką w sumie kwotę podpisano dwie umowy na termomodernizację. Inwestycje będą realizowane w Technikum w Owidzu oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim.

Umowa na termomodernizację II Liceum Ogólnokształcącego o wartości 2 179 280,47 zł dotyczy docieplenia ścian oraz dachu, wymieniona zostanie instalacja CO, grzejniki i zawory termostatyczne. Zostaną zamontowane również ekologiczne kolektory słoneczne na potrzeby c.w.u o powierzchni 40 m2 z dwoma zasobnikami po 1000 l. Prace obejmą budynek główny, aulę, zaplecze w-f, łącznik i halę sportową. Prace wykona firma Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska z miejscowości Odry.

wazne-inwestycje-w-szkolach-3122.jpg

Rusza także termomodernizacja budynku internatu i kuchni Technikum im. J. Hallera w Owidzu. Zarząd Powiatu zawarł umowę na termomodernizację z Przedsiębiorstwem Handlowym „Stella” Andrzej Stella. Wartość umowy to 1 193 100,00 zł. Główny zakres inwestycji obejmie docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, ścian w gruncie i stropodachu, wymiana drzwi, wymiana instalacji c.o., wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych i podpionowych, montaż kolektorów słonecznych no powierzchni 50 m2 na potrzeby c.w.u.

wazne-inwestycje-w-szkolach-3125.jpg
- Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków, a także do poprawy jakości stanu środowiska naturalnego - powiedział starosta Leszek Burczyk. - Umożliwi to zmniejszenie rocznego zużycia energii i jednocześnie ograniczona zostanie emisja dwutlenku węgla do atmosfery.
Obie inwestycje realizowane są w ramach projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.