Ważna rola pracownika socjalnego

W Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zbliżającego się Dnia Pracownika Socjalnego. Był to dobry moment, aby podziękować za trudy codziennej, niełatwej pracy. 

wazna-rola-pracownika-socjalnego-5258.jpg
- Żeby pracować w opiece społecznej trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje i kompetencje - podkreśla Starosta Leszek Burczyk. - Trzeba też mieć szczególny stosunek do osób, które są w potrzebie. Ogromnie cenimy tę pracę, bo jest ona niezwykle ważna, Bardzo za nią dziękujemy. 
Podziękowania otrzymały dyrektorki Domów Pomocy Społecznej: Anna Szwedowska, Katarzyna Szczodrowska i Irena Macińska, a także Bartosz Szadokierski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dyrektorzy przygotowali również niespodziankę dla Leszka Burczyka i Patryka Gabriela, Członka Zarządu Powiatu. Za wieloletnią współpracę, za okazane zaufanie i wsparcie otrzymali oni specjalne statuetki z podziękowaniami. 
Spotkanie było również świetną okazją, aby z bliska przyjrzeć się niezwykłym pracom, jakie powstają w DPS-ie w Rokocinie.