Warsztaty "Trzeźwa jazda"

W Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim odbyły się warsztaty dla pedagogów i psychologów pracujących z młodzieżą pn. „Trzeźwa jazda”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Panią Sylwię Perzewską – specjalistę leczenia uzależnień, na zlecenie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w ramach realizowanej od 2004 r. kampanii „Kieruj bez procentów”.

Podczas spotkania skupiono się przede wszystkim na odpowiedzialności, jaka wynika z bycia kierowcą oraz wpływu alkoholu, substancji psychoaktywnych i niektórych lekarstw na organizm młodego człowieka. Skoncentrowano się także na obowiązku rozmowy i dostarczenia informacji o konsekwencjach nietrzeźwej jazdy.

Szczególnie ważne, a często lekceważone przez osoby młode jest to, że substancja psychoaktywna powoduje utratę bądź wyraźne ograniczenie możliwości kontroli zachowań, w wyniku czego często zdarzają się niekontrolowane zachowania ryzykowne. Także takie, które są bezpośrednio związane z kierowaniem pojazdami, a w konsekwencji są bardzo trudne do odwrócenia i zapomnienia.

To właśnie odpowiednie przygotowanie młodzieży poprzez dostarczenie jej wiedzy o skutkach podejmowania ryzykownych zachowań, rozwinięcie ich umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przyczynia się do wyposażenia młodzież w niezbędne kompetencje życiowe, pozwalające na podejmowanie rozsądnych decyzji.