Umowy na Centra Kształcenia Ustawicznego podpisane

Powiat Starogardzki konsekwentnie realizuje inwestycje infrastrukturalne oraz edukacyjne. Tym razem utworzy dwa centra kształcenia ustawicznego i praktycznego w ramach  projektu „Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim”.

- W Starogardzie Gdańskim brakuje dobrze wyposażonych centrów edukacyjnych, a realizacja takich projektów jest kolejnym krokiem do zbudowania w stolicy Kociewia placówek na miarę XXI wieku – podkreśla Starosta Starogardzki Leszek Burczyk.

Najważniejsze zadania na ten rok w ramach projektu to przebudowa Kociewskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Do tego celu zostanie zaadaptowany istniejący budynek poprzemysłowy po byłym zakładzie Wega. W przyszłym roku zostaną przebudowane obiekty z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie.

Ponadto już wkrótce ruszy rekrutacja na kursy i szkolenia, kursy kwalifikacji zawodowych oraz kursy umiejętności zawodowych dla dorosłych.

Wsparcie w ramach projektu uzyskają szkoły zawodowe z powiatu starogardzkiego: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Technikum w Owidzu i Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie. Pracownie zostaną wyposażone w niezbędne sprzęty i urządzenia do praktycznej nauki zawodu, a także na potrzeby przeprowadzania przez szkoły egzaminów zawodowych. Wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego i warsztatów szkolnych zostało przygotowane z uwzględnieniem wykazu opracowanego przez MEN oraz skonsultowane z pracodawcami z danej branży. W doposażonych pracowniach będzie można się kształcić w ramach takich zawodów jak technik: informatyk, telekomunikacji, teleinformatyk, mechatronik, elektronik, hodowca koni, rolnik, agrobiznesu, architekt  krajobrazu, turystyki wiejskiej, weterynarii, przetwórstwa rolno - spożywczego, rybactwa śródlądowego, logistyki, spedytor, mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, drogownictwa, stolarz czy technolog drewna.

- Wielokrotnie podkreślamy, że edukacja jest jednym z naszych priorytetów - zaznacza Wicestarosta Kazimierz Chyła. - Dwa centra kształcenia ustawicznego to kolejny dowód. W ramach tego programu prawie 18 milionów złotych zostanie przeznaczonych na przebudowę, wyposażenie tych centrów, a do tego dojdzie jeszcze termomodernizacja tych obiektów, co w sumie pochłonie ponad 20 milionów złotych. Od czasu powstania Powiatu Starogardzkiego jest to kolejna inwestycja w edukację. Nasze placówki obecnie wyglądają zupełnie inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu - poczynając od elewacji a na wyposażeniu kończąc. Dziś też możemy się chwalić efektem tych działań. Nasi uczniowie zajęli bowiem 2 miejsce na Pomorzu, jeśli chodzi o zdawalność matur w roku szkolnym 2016/2017. To ogromny sukces.

 umowy-na-centra-ksztalcenia-ustawicznego-podpisane-2746.jpg

- Przypada mi w udziale podziękować osobom, które są współodpowiedzialne za to, że ta inwestycja może być realizowana - podkreśla Patryk Gabriel, Członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego. - Mam na myśli dyrektorów czterech szkół, którzy po zakończeniu inwestycji będą gospodarzami tych obiektów. To oni zgłaszają nam swoje potrzeby inwestycyjne, które z kolei wynikają z potrzeb rynku i współpracy z rodzicami oraz uczniami. Całą koncepcję przygotował Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego, a z kolei Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskiej zajął się opracowaniem wniosków, które pozwoliły pozyskać środki finansowe na ten cel. Wykonawcami są ludzie z Kociewia, są to firmy o ugruntowanej pozycji. To też gwarantuje, że jakość tych obiektów będzie taka, jaką sobie założyliśmy i taka, na jaką nam pozwalają fundusze. 

 umowy-na-centra-ksztalcenia-ustawicznego-podpisane-2747.jpg

Łączny koszt inwestycji to 17 457 463,75 zł, a dofinansowanie wynosi aż 14 387 698,42 zł. Prace nad przebudową wszystkich obiektów potrwają do grudnia 2018 roku.

 

W ramach kolejnych działań infrastrukturalnych Powiat Starogardzki realizuje projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego”. W projekcie biorą udział cztery jednostki samorządu terytorialnego tj. Powiat Starogardzki, będący Liderem Projektu, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański i Gmina Bobowo będące Partnerami Projektu, które razem tworzą Miejski Obszar Funkcjonalny Starogardu Gdańskiego (MOF).

- To niewątpliwy sukces naszego powiatu, gdyż dzięki uzyskanym środkom będziemy mogli znacznie podnieść standard budynków nie tylko naszych jednostek – myślę tutaj o wytypowanych szkołach ponadgimnazjalnych ale również będziemy mogli zmodernizować pozostałe budynki objęte projektem MOF. Cieszę się bardzo, że urzeczywistnią się nasze plany dotyczące współpracy powiatu z gminami w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – stwierdził Leszek Burczyk Starosta Starogardzki.

 

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej 26 budynków użyteczności publicznej z obszaru MOF. Inwestycja umożliwi zmniejszenie rocznego zużycia energii w tych budynkach o 51,7 % oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 1 704,4 ton rocznie.

Termomodernizacji będzie podlegało 10 budynków należących do Powiatu Starogardzkiego, w tym: Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kociewskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wspierania Przedsiębiorczości, Technikum im. Józefa Hallera w Owidzu, Zespół Szkół Zawodowych, 4 budynki II Liceum Ogólnokształcącego, 2 budynki Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku. Pozostała część przedsięwzięcia realizowana jest przez Partnerów Projektu.

Inwestycja:

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA KOCIEWSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, w ramach projektów:

„Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

oraz

w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W BOLESŁAWOWIE, w ramach projektu:

„Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Łączna wartość projektu wynosi 19 698 802,43 zł, z czego dofinansowanie stanowi 15 840 197,80 zł. Koszt inwestycji realizowanej przez Powiat Starogardzki wynosi 7 466 775,66 zł.