Umowa na 3,8 miliona złotych podpisana

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zawarta została umowa na projekt "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim" - projekt pod taką nazwą będzie realizowany w szpitalu. Na ten cel pozyskano ponad 3 mln zł, co stanowi 85 procent wartości całego zadania, które bedzie kosztować blisko 3,8 mln zł. Umowę w imieniu Powiatu Starogardzkiego podpisali Starosta Starogardzki Leszek Burczyk oraz Członek Zarządu Powiatu Patryk Gabriel, natomiast z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Marszałek Województwa Mieczysław Struk oraz Wicemarszałek Paweł Orłowski.

- Naszym priorytetem jest szpital - nie kryje Patryk Gabriel, Członek Zarządu Powiatu. - Nie było łatwo pozyskać dofinansowanie na poziomie ponad 3 mln zł, bo konkurencja była spora. Wnioski złożyło 38 beneficjentów a dofinansowanie otrzymało tylko 15.

- Zależy nam na tym, aby usługi prowadzone przez Kociewskie Centrum Zdrowia były na jak najwyższym poziomie i wykorzystujemy każdą szansę, jaka się pojawi, aby pozyskać dodatkowe środki - dodaje Leszek Burczyk, Starosta Starogardzki.

Podczas wystąpienia Marszałek Województwa Mieczyław Struk podkreślił bardzo wysoką absorpcję środków unijnych przez beneficjentów w naszym regionie, która plasuje nasze Województwo jako lidera w skali kraju. Na dzień dzisiejszy zostały podpisane umowy na łączną kwotę ponad 4 miliardów złotych.

umowa-na-3-8-miliona-zlotych-podpisana-2005.jpg