Trwa rekrutacja do hufca pracy

 

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje o rozpoczęciu naboru młodzieży na rok szkoleniowy 2019/2020 do szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy (kl. VII, VIII ), (dot. także osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej, niemających 15 lat). Wszystkim zainteresowanym  proponujemy przyuczenie  do konkretnych zawodów.

trwa-rekrutacja-do-hufca-pracy-5904.jpg

Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi. Młodzież będzie uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, brać udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach kółek zainteresowań, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych. Ponadto uczestnicy hufca  objęciu będą szeroko pojętym wsparciem doradcy zawodowego. W hufcu działa Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta.

Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Dokumenty należy składać oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca Osiedle 60 – lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65 , codziennie w godz. 7.45 – 15.45