Trwa nabór uzupełniający do Hufca Pracy

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje, iż prowadzi uzupełniający nabór młodzieży na rok szkolny 2020/2021 do szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy (kl. VII, VIII). Nabór dotyczy także osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej, niemających15 lat). 

W trakcie nauki odbywa się przyuczenie  do konkretnych zawodów. Jest to możliwość zdobycia poszukiwanego, dobrze płatnego zawodu. Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, konkursach lokalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich  oraz w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijania swoich zainteresowań w ramach świetlicy środowiskowej i na zajęciach kółek zainteresowań. Do dyspozycji uczestników hufca jest  doradca  zawodowy oraz pośrednik pracy. W hufcu działa Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta. Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca Oś. 60-lecia ONP 14  w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65 , codziennie w godz. 7.45 – 15.45

Informacji o Hufcu można również szukać na Facebookuwww.facebook.com/hufiecpracystarogard