Trwa nabór do hufca

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje o prowadzonym naborze młodzieży na rok szkoleniowy 2018/2019 do:

- szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy ( kl. VII, VIII ),

- gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy ( III  klasa)

trwa-nabor-do-hufca-4953.jpg

 

Wszystkim zainteresowanym hufiec proponuje przyuczenie  do konkretnych zawodów. Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi. Młodzież będzie uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, brać udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach kółek zainteresowań, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych. Ponadto uczestnicy hufca  objęciu będą szeroko pojętym wsparciem doradcy zawodowego. W hufcu działa Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta. Po ukończeniu szkoły możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca ul. Hallera 19 A w Starogardzie Gdańskim (budynek dawnego „ AGRO – Kociewie)  lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65, codziennie w godz. 7.45 – 15.45

Szukaj na Facebooku: https://www.facebook.com/11-4-Hufiec-Pracy-Starogard-Gda%C5%84ski-876598062355199/