Technikum w Owidzu współpracuje z firmą geodezyjną

Technikum w Owidzu podpisało porozumienie o wzajemnej współpracy z firmą Arc-Studio z Tczewa. Umowa ma na celu podniesinie umiejętności i doświadczenia uczniów z Technikum Geodezyjnego. Porozumienie podpisała Marzena Waśkowska, dyrektor szkoły i Łukasz Huszczo, właściciel firmy Arc-Studio. 

technikum-w-owidzu-wspolpracuje-z-firma-geodezyjna-5193.jpg

Firma Arc-Studio specjalizuje się w wykonywaniu skomplikowanych geodezyjnych pomiarów realizacyjnych na budowach. Spośród bardzo wielu zrealizowanych obsług geodezyjnych wymienić można chociaż kilka:

o   Prace przy obsłudze budowy autostrady A1 na odcinku Rusocin - Czerniewice

o   Rekultywacja składowiska odpadów w Tczewie

o   Budowa hal magazynowych B3 i B4 Flextronics w Tczewie

o   Pomiary pionowości masztów telekomunikacyjnych woj. pomorskie

o   Rozbudowa punktu poboru opłat na Autostradzie A1 w Rusocinie

o   Budowa układu drogowego ulicy Sucharskiego w Wejherowie wraz z budową przejazdu kolejowego

o   Przebudowa Traktu Św. Wojciecha w Gdańsku

o   Monitoring osiadania obiektów mostowych na Autostradzie A1 odcinek Rusocin – Nowe Marzy

o   Remont mostu w Straszynie na rzece Radunia

- Nasi uczniowie będą mieli możliwość cyklicznych spotkań na warsztatach pomiarowych z praktykami, którzy swoją wiedzą oraz specjalistycznym sprzętem pomiarowym będą pokazywali jak praktycznie rozwiązywać nietypowe zagadnienia pomiarowe - podkreśla Marzena Waśkowska. 

Podczas spotkania, w trakcie którego doszło po podpisania tej niezwykłej umowy, uczniowie klasy III Technikum Geodezyjnego wysłuchali z zaciekawieniem Pana Łukasza Huszczo, który opowiedział o wykonanych dotychczas niektórych realizacjach, o problemach pomiarowych, jakie pojawiały się podczas prac oraz o nowoczesnych technologiach, z których korzystają na co dzień, łącznie z wydrukami modeli 3D.

Mamy nadzieję, że współpraca przyniesie obustronne korzyści.