Szpital z certyfikatem jakości od Ministra Zdrowia

W dniu 31 sierpnia odbyło się oficjalne przekazanie certyfikatu akredytacyjnego przyznanego przez Ministra Zdrowia. Certyfikat akredytacyjny jest dla szpitala  potwierdzeniem wysokiego standardu jakości udzielanych świadczeń.

Akredytacja to dobrowolny proces zewnętrznej oceny, prowadzony w oparciu o wymogi standardów akredytacyjnych. Obowiązują na każdym poziomie: od zarządzania, poprzez zabiegi chirurgiczne, podawanie leków, żywienie chorych, monitorowanie i ograniczanie zakażeń, ciągłość opieki nad pacjentem, na pracy laboratorium kończąc.

szpital-z-certyfikatem-jakosci-od-ministra-zdrowia-5008.jpg

- Akredytacja to jest wielki wysiłek pracowników, kadry zarządzającej, władz spółki-  podejmowany po to aby udowodnić że zależy nam na najwyższej jakości świadczonych usług – mówi Leszek Burczyk, Starosta Starogardzki. -  Nie wszystkich szpitalom poddającym się procesowi akredytacji to się udaje. Nasz szpital odniósł sukces, otrzymał certyfikat który poświadcza, że jakość usług jest na najwyższym poziomie i z tego powinniśmy być dumni.

Aby szpital mógł ubiegać się o certyfikat akredytacyjny koniecznym było wprowadzenie wielu procedur i standardów ale nie byłoby to możliwe bez ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi pracownikami  placówki.

szpital-z-certyfikatem-jakosci-od-ministra-zdrowia-5009.jpg

- Należy podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten proces bo to jest ewidentnie sukces tej organizacji, szpitala jako firmy – mówi Patryk Gabriel, Członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego.  - Pracownicy potrafili się zintegrować wokół  tego projektu, dobrze się przygotować i konsekwentnie go zrealizować na bardzo wysokim poziomie.

Na początku marca br. przez kilka dni w starogardzkim szpitalu gościli przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości, którzy na miejscu sprawdzali czy o szpital spełnia wymogi bezpieczeństwa i jakości usług świadczonych dla pacjentów. Kontrola obejmowała sprawdzenie wszystkich komórek szpitala, także pozamedycznych, analizę dokumentacji medycznej oraz rozmowy z pacjentami.

- Certyfikaty są przyznawane raz na 3 lata, to jest proces powtarzalny – wyjaśnia Michał Bedlicki, Zastępca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości. -  Na dzień dzisiejszy ponad 200 szpitali w Polsce posiada certyfikat akredytacyjny, w województwie pomorskim takich certyfikatów jest 17, a w Starogardzie Gdańskim -  2. 

Najważniejszym beneficjentem akredytacji jest jednak pacjent. Redukowanie ryzyka związanego z hospitalizacją, standaryzacja procedur medycznych i organizacyjnych pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa osób hospitalizowanych.

- Certyfikat zaświadcza, że szpital spełnia określone wymagania – wyjaśnia Adam Magiełka, Prezes Zarządu Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  – Te wymagania to określone procedury, które oznaczają pewne powtarzalne czynności i powszechną znajomość wymagań jakościowych. A więc posiadanie przez szpital certyfikatu akredytacyjnego oznacza dla pacjenta zwiększenie bezpieczeństwa  pobytu w szpitalu.