Szkolenie "Procedura Niebieskiej Karty wobec dziecka krzywdzonego"

W dniach 23 i 30 listopada w budynku Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim odbyły się szkolenia pn. "Procedura Niebieskiej Karty wobec dziecka krzywdzonego", których realizatorem było Centrum Pomocy Dzieciom należące do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim. 

szkolenie-procedura-niebieskiej-karty-wobec-dziecka-krzywdzonego-3583.jpg

Warsztaty skierowane były do osób mających kontakt z dziećmi, tj. psychologów, pedagogów i pielęgniarek szkolnych z jednostek organizacyjnych Powiatu Starogardzkiego. Szkolenie zostało przeprowadzone przez profesjonalistę - Marzenę Kraśniewską, psychologa, terapeutę oraz wieloletniego przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

W ramach warsztatów zostały omówione następujące zagadnienia:

 1. Procedura Niebieskiej Karty w rodzinie z dziećmi.
 2. Przepisy prawa, definicje pojęć.
 3. Rozpoczęcie procedury – kiedy i w jaki sposób.
 4. Warunki wypełnienia formularza Niebieskiej Karty – A.
 5. Prace Zespołu Interdyscyplinarnego / Grupy Roboczej a dziecko.
 6. Role i zadania poszczególnych służb.
 7. Działania interwencyjne.
 8. Procedury interwencyjne dotyczące krzywdzenia dziecka na przykładzie placówki oświatowej.
 9. Obraz dziecka krzywdzonego.
 10. Czynniki ryzyka.
 11. Warunki rozmowy i motywowanie dziecka do ujawniania przemocy.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał niezbędne materiały pomocne w dalszej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.