Szkolenia zawodowe dla ponad 200 pracowników szpitala

Dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do końca tego roku zrealizowanych zostanie aż 17 szkoleń, w których udział weźmie 210 pracowników Szpitala. Szkolenia dedykowane są zarówno dla personelu medycznego, jak i administracyjnego. 

 

szkolenia-zawodowe-dla-ponad-200-pracownikow-szpitala-2829.jpg

Prawie połowa miejsc szkoleniowych przeznaczona została na szkolenia zawodowe dla pielęgniarek. W tym roku na liście szkoleń znalazły się także kursy specjalistyczne dla pielęgniarek z zakresu terapii bólu ostrego u dorosłych oraz edukacji i wsparcia kobiety w okresie laktacji.  Oprócz szkoleń o tematyce medycznej, kontynuowany będzie także cykl warsztatów dla personelu medycznego z zakresu profesjonalnej obsługi pacjenta.

W dobie zmieniających się przepisów dotyczących np. rozliczania usług medycznych czy też zmieniających zasady rachunkowości, na liście szkoleń nie mogło zabraknąć kursów dla personelu administracyjnego z zakresu m. in. wyceny procedur medycznych, archiwizacji dokumentacji medycznej, dokumentowania i kodowania świadczeń szpitalnych czy podatku VAT. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. 80% kosztów kształcenia ustawicznego finansowanych jest z KFZ, zaś 20% stanowi wkład własny szpitala. W tym roku udało się pozyskać imponującą kwotę dofinansowania – ponad 63 tys. zł. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

- Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi bardzo atrakcyjny instrument dla pracodawców, a w efekcie dla pracowników, którzy mogą zdobywać dodatkowe umiejętności zawodowe – informuje Maciej Manikowski, Wiceprezes Zarządu Kociewskiego Centrum Zdrowia. -  To już czwarty rok, w którym korzystamy z dofinansowań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W zeszłym roku  w szkoleniach udział wzięło 150 osób, zaś wysokość dofinansowania wyniosła około 49 tysięcy złotych. W kolejnych latach mamy nadzieję również ubiegać się o powyższe środki oraz rozwijać naszą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Starogardzie Gdańskim.