Stypendia dla "Zdolnych z Pomorza"

stypendia-dla-zdolnych-z-pomorza-6384.jpg

 

Zapraszamy uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – powiat starogardzki” do zapoznania się z regulaminem stypendialnym oraz do składania wniosków.

Stypendia na realizację celów edukacyjnych stanowią jedną z form wsparcia dla uczniów. Wniosek należy złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r. w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego tj. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starogardzie Gdańskim, ul. Hallera 34 (skrzynka na dokumenty), do Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17 (skrzynka na dokumenty) lub wysłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego.

Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych. Wsparcie w ramach programu mogą otrzymać uczniowie, którzy zgodnie z ustalonymi zasadami zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w programie „Zdolni z Pomorza – powiat starogardzki”.

Z ważnych kwestii regulaminowych należy przede wszystkim zapamiętać, że tegorocznym kryterium do zróżnicowania wysokości stypendium będzie niepełnosprawność.

Stypendia przyznawać będzie Komisja stypendialna, która określi szczegółowe kryteria ich przyznawania i wysokość.

stypendia-dla-zdolnych-z-pomorza-6383.jpg