Starosta z nagrodą Związku Powiatów Polskich!

Na uroczystej sesji Rady Powiatu Starogardzkiego Leszek Burczyk, Starosta Starogardzki otrzymał honorową statuetkę, którą przyznał Związek Powiatów Polskich. Został też wyróżniony tytułem "Samorządowca 20-lecia".

starosta-z-nagroda-zwiazku-powiatow-polskich-5095.jpg

Na samym początku sesji Rady Powiatu Starogardzkiego doszło do wyjątkowego wydarzenia, które nie znajdowało się w porządku obrad posiedzenia. Specjalną nagrodę otrzymał Starosta Leszek Burczyk, a wyróżnienie to wręczył Mirosław Czapla, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego, a zarazem Starosta Malborski.

starosta-z-nagroda-zwiazku-powiatow-polskich-5096.jpg

- Jest mi niezmiernie miło, że jako Starosta Malborski, ale również jako członek Zarządu Związku Powiatów Polskich w Warszawie mogę wręczyć honorową statuetkę dla Starosty Starogardzkiego Leszka Burczyka - mówił podczas posiedzenia Mirosław Czapla. - Chciałbym powiedzieć, że powiat starogardzki jest jednym z najlepszych powiatów nie tylko w województwie pomorskim, ale również w Polsce. W kategorii powyżej 120 tys. mieszkańców samorząd zajmuje 7 miejsce w kraju. Gratuluję Staroście, Zarządowi, Radzie Powiatu, bowiem jest to ciężka praca podczas całej kadencji.

Podczas sesji została odczytana uchwała Zarządu V kadencji Związku Powiatów Polskich z 11 czerwca 2018 roku w sprawie nadania honorowej statuetki: "Za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej Zarząd Związku Powiatów Polskich przyznaje honorową statuetkę Związku Powiatów Polskich Panu Leszkowi Burczykowi. Jednocześnie wyróżnionemu zostaje przyznany tytuł Samorządowca 20-lecia".

starosta-z-nagroda-zwiazku-powiatow-polskich-5097.jpg

- Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to wyróżnienie. Jest to niezwykle miły gest i czuję się zaszczycony, jednak traktuję to wyróżnienie jako wyróżnienie dla nas wszystkich. Na ten sukces pracują całe rzesze ludzi. Za tą statuetką widzę pracę Zarządu Powiatu, pracę Rady Powiatu oraz bardzo wielu osób, które angażowały się w realizację projektów unijnych, czy innych przedsięwzięć, z których możemy być dziś dumni. To wyróżnienie traktujmy jako naszą wspólną nagrodę za te wszystkie dokonania w tej kadencji - przyznał Leszek Burczyk. 

Ostatnie posiedzenie Rady Powiatu Starogardzkiego było również okazją do podziekowań i wspólnej pamiątkowej fotografii. 

starosta-z-nagroda-zwiazku-powiatow-polskich-5098.jpg