Rozpoczęcie współpracy z Inżynierem Kontraktu

Podpisana została umowa z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o. w zakresie świadczenia usług Inżyniera Kontraktu, który odpowiedzialny będzie za odpowiednią realizację projektu pod kątem technicznym i merytorycznym. Mowa o rozbudowie i doposażeniu Kociewskiego Centrum Zdrowia. 

rozpoczecie-wspolpracy-z-inzynierem-kontraktu-3878.jpg

Powiat Starogardzki pozyskał w zeszłym roku blisko 21 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rozbudowę i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. w Starogardzie Gdańskim. W sumie na ten cel zostanie wydanych ponad 48,6 mln zł. Realizując pierwsze etapy przygotowania do realizacji tego przedsięwzięcia podpisana została umowa z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o. w zakresie świadczenia usług Inżyniera Kontraktu, który odpowiedzialny będzie za odpowiednią realizację projektu pod kątem technicznym i merytorycznym.

rozpoczecie-wspolpracy-z-inzynierem-kontraktu-3879.jpg

Inżynier Kontraktu jest zespołem specjalistów, posiadających doświadczenie w nadzorowaniu i zarządzaniu przebiegiem robót budowalnych przy projektach o podobnym zakresie oraz w zakresie doposażenia placówki w sprzęt medyczny. Do zadań  Inżyniera Kontraktu należy m. in. przygotowanie procesu inwestycyjnego, nadzorowanie wykonywanych prac w zakresie robót, dostaw, usług, systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów i ewentualnych zmian w realizacji Projektu w zakresie zatwierdzonej dokumentacji projektowej wszystkich branż, pozwolenia na budowę oraz wymagań określonych w obowiązujących przepisach.

- W dniu dzisiejszym następuje pierwszy akt wykonawczy, ponieważ przystępujemy do działania. Cieszymy się na współpracę z firmą, bo wiemy że z ich doświadczeniem i zaangażowaniem uda nam się z sukcesem zrealizować to wielkie przedsięwzięcie na rzecz naszego szpitala – informuje Leszek Burczyk, Starosta Starogardzki.

rozpoczecie-wspolpracy-z-inzynierem-kontraktu-3877.jpg

- Jednym z najważniejszych sektorów naszej działalności to budownictwo w zakresie ochrony zdrowia i opieki medycznej – mówi Arkadiusz Kępczyński, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o.Braliśmy udział przy realizacji wielu szpitali, klinik i oddziałów w całej Polsce. Zadanie p.n.:  „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim” to duży projekt Starostwa z zakresu ochrony zdrowia. Zadanie to zostało  przygotowane do realizacji z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb z jakimi boryka się szpital. Zrealizowanie tego projektu zapewni podniesienie standardu obsługi i pobytu pacjenta oraz jakość świadczonych usług medycznych i przepisów Ministerstwa Zdrowia. W zakresie realizacji projektu szczególną rolę odgrywa dobudowa nowego skrzydła na cele bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią. Szpital zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zniesienie barier architektonicznych. Jest to ważny projekt dla naszej spółki do realizacji którego wykorzystamy nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte w zakończonych z sukcesem zadaniach inwestycyjnych.