Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego IV kadencji

W dniu 21.10.2019r. na zaproszenie wicestarosty starogardzkiego Patryka Gabriela spotkała się i ukonstytuowała się Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego IV kadencji, która została powołana uchwałą Zarządu Powiatu. 

W jej skład weszły następujące osoby:
Eunika Szachta - Przewodnicząca,
Ewa Czeplina - Zastępca przewodniczącej,
Wioleta Strzemkowska-Konkolewska - członek,
Wiesław Warchoł - sekretarz,
Marcin Kaszubowski - członek,
Witold Sykutera - członek
Agnieszka Krawczyk-Powierza - członek
Andrzej Firyn – członek
Bogdan Czaja - członek.
Po spotkaniu rady odbyło się szkolenie dotyczące nowych wzorów wniosków i sprawozdań w ramach otwartego konkursu ofert.
Wszystkim członkom Rady gratulujemy wyboru i owocnej pracy na najbliższe 3 lata.