Prezydium Rady Powiatu Starogardzkiego wybrane

Na I sesji Rady Powiatu Starogardzkiego w kadencji 2018-2023 zostało wybrane Prezydium Rady. Przewodniczącym został Wiesław Brzoskowski, wiceprzewodniczącymi Arkadiusz Herold i Tomasz Rogalski. 

Sesję poprowadził Przewodniczący Senior Jerzy Mykowski. W pierwszej kolejności wybrana została komisja skrutacyjna w składzie: Robert Wierzba, przewodniczący, Dariusz Nagórski oraz Jerzy Fiałek.  Jej zadaniem było czuwanie nad głosowaniem i liczenie głosów. Wybór przewodniczącego, podobnie jak i wiceprzewodniczących odbywał się w głosowaniu niejawnym. Na Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszona została kandydatura Wiesława Brzoskowskiego. Zdobył on 18 głosów, przy czym wymagana bezwględna liczba głosów to minimum 13. Po ogłoszeniu wyników wyborów sesję dalej prowadził już nowo wybrany Przewodniczący. 

Następnie kluby radnych zgłaszały swoich kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Robert Wierzba, szef Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosił kandydaturę Tomasza Rogalskiego, Piotr Cesarz ze Stowarzyszenia Kociewskiego zaproponował Arkadiusza Herolda, a Antoni Cywiński z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę Sylwii Wiśniewskiej. W głosowaniu tajnym Tomasz Rogalski otrzymał 15 głosów, Arkadiusz Herold 18 głosów, a na Sylwię Wiśniewską oddano 7 głosów. Wiceprzewodniczącymi zostali więc Tomasz Rogalski i Arkadiusz Herold. 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Brzoskowski zwołał na 19 listopada II sesję Rady Powiatu, podczas której ma zostać wybrany m.in. Zarząd Powiatu Starogardzkiego.