Powiat Starogardzki wyżej w rankingu!

To bardzo dobra wiadomość! Znane są wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2017 ogłoszonego przez Związek Powiatów Polskich. Nasz samorząd awansował o jedno miejsce i zajął 7. lokatę. Starosta Leszek Burczyk odebrał nagrodę podczas uroczystej gali w Warszawie. 

Po raz kolejny jury konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy. Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Oceniając rywali, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań.

powiat-starogardzki-wyzej-w-rankingu-4543.jpg

- To, że kolejny rok awansujemy w rankingu, motywuje nas do dalszego działania. Jeszcze kilka lat temu Powiat Starogardzki plasował się na miejscach poza pierwszą dziesiątką, obecnie systematycznie jest w gronie najlepszych - mówi Leszek Burczyk, Starosta Starogardzki. - Na ocenę i miejsce w rankingu składa się wiele czynników, m.in. działania proinwestycyjne, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia oraz edukacji i sportu. Na ostateczny wynik pracujemy przez cały rok i jest to praca nas wszystkich. Dziękuję Wydziałom Starostwa i Jednostkom Organizacyjnym Powiatu Starogardzkiego za pomoc i przygotowanie dokumentów, które zapewniły nam sukces. 

Przed rokiem Powiat Starogardzki zajął 8. miejsce, obecnie awansował na 7. lokatę. W aktualnej edycji konkursu otrzymał 41 730 punktów, podczas gdy przed rokiem uzbierał ich 34 360. Maksymalną liczbę punktów jury przyznało m.in. za ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych, za stronę www urzędu spełniającą standardy dostępności WCAG 2.0, za wielkości środków finansowych wydatkowanych na szkolenie kadry, za wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań publicznych przez ngo oraz za przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu zdrowia.

 

powiat-starogardzki-wyzej-w-rankingu-4545.jpg

 

Powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców

1. Powiat Kartuski ex aequo Powiat Kielecki

2. Powiat Cieszyński

3. Powiat Wodzisławski

4. Powiat Myślenicki

5. Powiat Poznański

6. Powiat Żywiecki

7. Powiat Starogardzki

8. Powiat Bielski (woj. śląskie)

9. Powiat Wejherowski

10. Powiat Chrzanowski