Odznaki dla zasłużonych krwiodawców

Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadawana jest Zasłużonym honorowym dawcom krwi którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników a także w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

Wiktor Tyburski, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku wystąpił do Ministra Zdrowia z wnioskami o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” dla krwiodawców:

Bellon Sławomir
Bielawa Marcin
Danielewicz Dawid
Datta Szymon
Dąbrowski Tomasz
Dziewiątkowski Chrystian
Fabich Jarosław
Glaza Tomasz
Jabłoński Waldemar
Jarmoła Stefan
Jakubek Mieczysław
Jeleń Piotr
Karcz Wiesław
Kotlęga Ryszard
Krajewski Jarosław
Kryża Jacek
Kryża Krzysztof
Kuchta Roman
Lange Grzegorz
Lietz Stanisław
Lis Dariusz
Maszner Tomasz
Mazella Zbigniew
Michna Daniel
Nowak Marcin
Nowak Mirosław
Okoniewski Dariusz
Palewicz Arkadiusz
Pankanin Mariusz
Paszkowiak Irena
Paśko Rafał
Pysznik Janusz
Rudowski Tomasz
Sędzicki Marc
Stolc Maciej
Tobaczewski Witold
Treydowski Dariusz
Uklasz Krzysztof
Wasiljew Bogdan
Wieczonkowska Benedykta
Zduńczyk Jakub

Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie przez Komisję ds. opiniowania powyższych wniosków
i zaakceptowane przez Ministra Zdrowia.

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Wiktor Tyburski, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku został upoważniony do uroczystego wręczenia, w imieniu Ministra Zdrowia odznak „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wraz z legitymacjami stwierdzającymi ich nadanie. 

Uroczystość odbyła się w Starostwie Powiatowym. Serdeczne gratulacje wszystkim odznaczonym złożył Starosta Leszek Burczyk, dziękując za dar życia. 

/26.06.2018/