Odznaczeni za dar życia

Kilkunastu mieszkańców powiatu starogardzkiego zostało zaproszonych na bardzo ważną uroczystość. To właśnie dzięki nim można uratować czyjeś życie. Mowa o Honorowych Dawcach Krwi. 

 odznaczeni-za-dar-zycia-3826.jpg

- Proszę przyjąć gratulacje za te odznaczenia - zwrócił się do zebranych Wiktor Tyburski, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. - Proszę, żebyście je dumnie nosili. To, że na Waszych piersiach widnieje ten medal, to podziękowanie za dar, który przekazujecie na rzecz potrzebujących. 

odznaczeni-za-dar-zycia-3830.jpg

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadawana jest Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników, również w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

- Jesteśmy bardzo dumni z Państwa, bowiem ta działalność jest szczególnie szlachetna - przyznał Starosta Leszek Burczyk. - Państwo tworzycie wybitną rodzinę osób, które pomagają innym. Te ilości krwi, które zostały przez Państwa oddane, upoważniają do otrzymania najwyższego odznaczenia. Z całego serca dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie czynili to dalej i będziecie zachęcali inne osoby, które być może nie do końca czują tę ideę, czy też nie wiedzą za bardzo jak to zrobić. Wasz przykład będzie stanowił dla innych wyzwanie. 

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Wiktor Tyburski, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku został upoważniony do uroczystego wręczenia, w imieniu Ministra Zdrowia odznak „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wraz z legitymacjami stwierdzającymi ich nadanie.

Lista osób odznaczonych:

 1. ALEKSANDROWICZ BARTOSZ
 2. BABIŃSKI MICHAŁ
 3. BONIN KRZYSZTOF
 4. CIESIÓŁKA PIOTR
 5. FABERSKI TOMASZ
 6. FILIPOWICZ ŁUKASZ
 7. GMER JAN
 8. JARMOŁA STEFAN
 9. KUCHTA ROMAN
 10. KUCHTA MARIUSZ
 11. KUREK ANDRZEJ
 12. KSOBIAK MARIAN
 13. NAWRAT HALINA
 14. PIŁAT KRZYSZTOF
 15. PŁOŃSKI MAREK
 16. PRABUCKI ŁUKASZ
 17. PRZYBOJEWSKI JAROSŁAW
 18. PUKAŁA ANTONI
 19. STENCEL SŁAWOMIR

Serdecznie wszystkim gratulujemt!