Od 22 marca rusza nabór do projektu

Od 22 marca rusza nabór do projektu „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim”. Uczniowie czterech szkół prowadzonych przez Powiat Starogardzki mogą wziąć udział w bezpłatnych kursach, płatnych stażach i praktykach oraz skorzystać z doradztwa zawodowego. Termin zgłoszeń mija 9 kwietnia 2021 roku.

od-22-marca-rusza-nabor-do-projektu-6839.jpg

Informacje o projekcie

1. Projekt pt. „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim”jest realizowany przez Powiat Starogardzki z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej) i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Starogardzkim oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy.

3. Projekt jest skierowany do 1 000 uczniów i 36 nauczycieli z: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Technikum im. Gen. J. Hallera w Owidzu oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie z 4 branż kluczowych, tj.:

1) ICT i elektronika,

2) Środowisko,

3) Transport, logistyka i motoryzacja,

4) Meblarstwo

4. Termin realizacji projektu:10.2016 r.- 31.12.2021 r.

5. Biuro Projektu:Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd., ul. Kościuszki 17, 83–200 Starogard Gdański, pok. 310, tel. 58 767 35 79.

6. W ramach projektu odbędą się:

1) staże i praktyki zawodowe (w tym każdy uczestnik otrzyma komplet odzieży roboczej, ubezpieczenie, refundację kosztów dojazdu). Ponadto opiekunowie stażystów i praktykantów będą mogli się ubiegać o refundację,

2) kursy i szkolenia dla uczniów,

3) zajęcia z doradztwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) dla uczniów. 

W celu ubiegania się o uczestnictwo w projekcie, należy złożyć komplet dokumentów: formularz zgłoszeniowy, deklaracje uczestnictwa, oświadczenie nr 1 oraz oświadczenie nr 2.

Miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim (Karolina Wysocka – koordynator, tel. 58 767 35 79) lub u Asystenta Szkolnego.

Termin składania dokumentów: 22 marca  - 9 kwietnia 2021 r.