O zdrowiu, bezpieczeństwie i sporcie na seminarium

Za nami seminarium naukowe "Bezpieczeństwo, medycyna, zdrowie i kultura fizyczna. Wybrane zagadnienia", podczas którego poruszane były istotne zagadnienia, jak choćby dotyczące ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy, zewnętrznych defibrylatorów, czy bezpieczeństwa na kąpieliskach. Konferencja to efekt współpracy trzech pomorskich uczelni. Spotkanie odbyło się w auli Pomorskiej Szkoły Wyższej i wzięli w niej udział wykładowcy, studenci, a także osoby związane z bezpieczeństwem, sportem oraz medycyną. Seminarium zostało zorganizowane pod patronatem Starosty Starogardzkiego Leszka Burczyka. 

 

o-zdrowiu-bezpieczenstwie-i-sporcie-na-seminarium-2298.jpg

- Pomysł zorganizowania seminarium zrodził się podczas rozmów ze studentami Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim na kierunku Administracja o specjalności Bezpieczeństwo kryzysowe i ratownictwo oraz studentami Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku - podkreśla dr Dariusz Skalski, pomysłodawca konferencji. - Naszym celem jest ponadlokalny projekt, a ta konferencja jest jednym z jego elementów. Chodzi o współpracę pomorskich uczelni - Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz Akademii Marynarki Wojennej, gdzie pracownicy naukowi tworzą świetną platformę do wymiany doświadczeń. 

o-zdrowiu-bezpieczenstwie-i-sporcie-na-seminarium-2299.jpg

Podczas seminarium przedstawiono kwestie dotyczące m.in. utonięć, zadań gminy w zakresie bezpieczeństwa na kąpieliskach, pierwszej pomocy i publicznego dostępu do defibrylatorów, czy też wpływu uprawiania nordic walking na układ krążenia.

- W latach 2000-2012 w Polsce utonęło prawie 13 tysięcy osób - zauważa Starosta Starogardzki Leszek Burczyk. - Powinniśmy jak najwięcej mówić o bezpieczeństwie nad wodą i poszerzać wiedzę na ten temat. Seminarium ma też temu służyć. 

- Na seminarium zostaliśmy zaproszeni jako osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w powiecie starogardzkim, ale także jako osoby, które wspierają społeczników, aktywistów odpowiedzialnych za realizację dwóch sztandarowych akcji społecznych, czyli "Czuję, widzę, słyszę, ratuję" oraz "Kociewie nadaje rytm". Ta ostatnia akcja ma zapewnić mieszkańcom dostęp do defibrylatorów  - podkreśla Patryk Gabriel, Członek Zarządu Powiatu.