O rozwoju szpitala z szefową NFZ

Zarząd Powiatu Starogardzkiego spotkał się z Elżbietą Rucińską- Kulesz, dyrektorką Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku. Głównym tematem rozmów był rozwój miejscowego szpitala. W spotkaniu uczestniczyli też członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Kociewskiego Centrum Zdrowia w Starogardzie.

Wizyta była związana przede wszystkim z najważniejszym zadaniem, jakie jest obecnie realizowane w szpitalu. Mowa o historycznym projekcie dotyczącym modernizacji Kociewskiego Centrum Zdrowia. Jego celem jest poprawa jakości, zakresu i dostępności specjalistycznych usług medycznych. W ramach tego zadania przeprowadzone zostaną inwestycje w pięciu oddziałach Kociewskiego Centrum Zdrowia (neurologiczny, kardiologiczny, udarowy, chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych). Dojdzie do rozbudowy szpitala o blok operacyjny, zakupiony zostanie sprzęt medyczny, powstaną nowe poradnie specjalistyczne: diabetologiczna, neurologiczna, rehabilitacyjna, urologiczna, chirurgii onkologicznej, proktologiczna, preluksacyjna, leczenia bólu, które będą wsparciem procesu skutecznego leczenia w systemie przed- i pohospitalizacyjnym, rozbudowany zostanie zakład diagnostyki obrazowej. Powstanie centralny system sterylizacji narzędzi medycznych, uruchomiony zostanie ośrodek rehabilitacji, a kompetencje kadry medycznej zostaną podniesione poprzez szereg specjalistycznych szkoleń.

 - Jest to trzeci z czterech projektów szpitalnych - przyznaje Starosta Leszek Burczyk. - Inwestycja opiewa na niespełna 50 milionów złotych, a poziom dofinansowania wynosi blisko 40 procent. Poziom dofinansowania wynika z epidemiologii, czyli z ilości chorób cywilizacyjnych, bo tylko walka z chorobami może zostać wsparta w takim zasięgu.

 Powiat Starogardzki pozyskał blisko 21 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Ta gigantyczna kwota zostanie przeznaczona na rozbudowę i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z. o.o. w Starogardzie Gd. W sumie na ten cel zostanie wydanych blisko 50 mln zł.

- Bardzo mi miło, że dzisiaj spotykamy się w takim gronie. Rzeczywiście jest to pierwsza wizyta Dyrektora Oddziału Pomorskiego NFZ na terenie Kociewia. Ten rok jest dla mnie czasem spotkań z samorządami  oraz zarządami szpitali jednocześnie – mówi Elżbieta Rucińska – Kulesz, Dyrektor  Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. - Kociewskie Centrum Zdrowia to jeden z lepszych szpitali powiatowych. Po pierwsze jest to jeden z nielicznych szpitali powiatowych 2-go poziomu, co znaczy że macie Państwo nie tylko 4 oddziały podstawowe ale także inne oddziały specjalistyczne. Tradycja oddziałów specjalistycznych u Państwa była od bardzo wielu lat, oddziały miały już swoją markę stąd wydawało mi się że ten szpital szczególnie zasługuje na pozostawienie pewnych działalności w jego ramach po wejściu sieci szpitali. Jak wiecie Państwo te ramy niekoniecznie pozwalały na zachowanie całości portfolio Państwa działań i nie miałam najmniejszych wątpliwości że pewne postępowania uzupełniające trzeba ogłosić dla tego powiatu. Cieszy mnie ogromnie wspólnie przeprowadzony projekt, który był wysiłkiem wszystkich i  niósł za sobą konkretne decyzje.  My też uważaliśmy, że złożony przez Państwa projekt posiadania pełnego zakresu kardiologii inwazyjnej jest projektem godnym zauważenia, dlatego też uznaliśmy że rozumiemy Państwa potrzeby i wychodzimy naprzeciw. Na  obszar prawie 220 tys. mieszkańców  ośrodek inwazyjny  jest konieczny i bardzo dobrze że się tutaj znajduje.

- Cieszę się, że akurat tak duży szpital powiatowy, wymagający naprawdę ogromnych  nakładów uzyskał dużą kwotę w zeszłorocznym rozdaniu. Dodatkowo projekt informatyczny, który też wspomoże funkcjonowanie szpitala. Moje słowa uznania dla szpitala są naprawdę szczere, gdyż nie jest łatwo zarządzać szpitalem powiatowym. 

 - Podpisanie umowy było najważniejszym dniem w historii szpitala - podkreśla Patryk Gabriel, Członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego. - To ciężka praca wielu grup: urzędników, lekarzy, pracowników szpitala, ale też projektantów i architektów. Przygotowanie projektu trwało 2,5 roku. Zakres prac jest obszerny i skomplikowany, ale zadanie sprawi, że szpital znajdzie się w zupełnie innej rzeczywistości. Chodzi nam przede wszystkim o zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców.

Realizacja tego projektu jest wręcz niezbędna.

- Trzeba pamiętać, że Kociewskie Centrum Zdrowia, którego właścicielem jest Powiat Starogardzki, przyjmuje pacjentów nie tylko z naszego powiatu, ale i z czterech powiatów ościennych - zauważa Robert Wierzba – Naczelny Lekarz KCZ. - Rocznie placówka udziela 50 tys. świadczeń medycznych, a na oddziały szpitalne trafia ponad 14,5 tys. pacjentów. Realizacja projektu pozwoli w ogromnym stopniu unowocześnić placówkę.