O bezpieczeństwie nad wodą

Za nami druga edycja seminarium naukowego "Bezpieczeństwo, medycyna, zdrowie i kultura fizyczna", które odbyło się pod patronatem Starosty Leszka Burczyka. Program konferencji był bardzo bogaty. Podczas spotkania omawiano najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa nad wodą.

 

o-bezpieczenstwie-nad-woda-4640.jpg

 

Uroczystego otwarcia seminarium dokonali główni organizatorzy tego przedsięwzięcia, czyli Wiesław Wika, rektor Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gd., Starosta Leszek Burczyk oraz Dariusz Skalski, wykładowca akademicki i pomysłodawca konferencji.

- Życzę owocnych obrad oraz merytorycznej publikacji pokonferencyjnej, by stanowiła istotny dokument na temat tego, jak należy postępować będąc ratownikiem lub świadkiem zdarzeń niebezpiecznych, do których dochodzi nad wodą - stwierdził Wiesław Wika.

- Spotykamy się po raz drugi w gościnnych progach Pomorskiej Szkoły Wyższej - zauważył Starosta Leszek Burczyk. - Wartość merytoryczna ubiegłorocznego seminarium została oceniona na bardzo wysokim poziomie i ten poziom z pewnością zostanie zachowany. Tematyka związana z bezpieczeństwem idealnie wpisuje się w to, co powiat ma ustawowo wpisane w swoje zadania. W każdym powiecie, w tym także u nas, działa komisja bezpieczeństwa, gdzie omawiane są wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem na terenie powiatu starogardzkiego. Co dwa tygodnie spotykam się z przedstawicielami służb i inspekcji i również szczegółowo poruszamy tematy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Analiza różnego rodzaju przypadków służy temu by móc przeciwdziałać wielu niebezpieczeństwom. Staramy się więc wyposażać inspekcje oraz straże w taki sprzęt, który umożliwia jeszcze bardziej sprawne działanie.

 

o-bezpieczenstwie-nad-woda-4652.jpg

Podczas konferencji dużą część zajęły zagadnienia związane z bezpieczeństwem nad wodą. Bardzo szczegółowo mówił o tym temacie Dariusz Skalski, który przedstawił kwestie bezpieczeństwa w opinii mieszkańców powiatu starogardzkiego. Z przeprowadzonych przez doktora Skalskiego badań wynika, że większość mieszkańców czuje się raczej bezpiecznie na terenie kąpielisk ulokowanych w powiecie starogardzkim. Była też m.in. mowa o działaniach policji na rzecz bezpieczeństwa nad wodą, które przedstawiła Magdalena Formela z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach. Nawiązano także do RODO w ochronie zdrowia i przedstawione zostały nowe obowiązki dla placówek medycznych. Podczas konferencji nie mogła zabraknąć wielu ważnych słów związanych z kwalifikowaną pierwszą pomocą, o której mówił Adrian Cichawa, ratownik medyczny z Kociewskiego Centrum Zdrowia.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele środowisk akademickich, policji, straży pożarnej, samorządu oraz spora grupa studentów i uczniów.