Niedługo rozpocznie się budowa lądowiska

niedlugo-rozpocznie-sie-budowa-calodobowego-ladowiska-2328.jpg

10 kwietnia została podpisana umowa z głównym wykonawcą firmą Qumak S.A. z Warszawy na budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. We wrześniu lądowisko będzie już dostępne całodobowo dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na uwagę zasługuje fakt, że część zadania pozostanie w zakresie konsorcjanta ze Starogardu Gdańskiego –  firmy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S.A.

niedlugo-rozpocznie-sie-budowa-calodobowego-ladowiska-2325.jpg

Lądowisko zostanie rozbudowane oraz wyposażone w niezbędną infrastrukturę zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, prawem budowlanym i lotniczym oraz obowiązującymi normami. Przeznaczone będzie do lądowań i startów śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zarówno w dzień jak i w nocy. Projekt został skonsultowany i uzyskał akceptację głównego użytkownika lądowiska jakim jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Budowa całodobowego lądowiska będzie ostatnim etapem dostosowywania SOR do wymagań Ministerstwa Zdrowia - informuje Prezes Zarządu Kociewskiego Centrum Zdrowia Adam Magiełka. - Fundamentalnym krokiem był rok 2011, kiedy to powiat starogardzki otrzymał dofinansowanie  na kompleksowy remont oddziału. Wartość inwestycji sięgała blisko 5 mln zł, z czego prawie 3,1 mln to dofinansowanie zewnętrzne ze środków Unii Europejskiej. Kolejnym etapem podnoszenia jakości był rok 2015, kiedy to z dotacji celowej wojewody za ponad 480 tys. zł została zakupiona specjalistyczna karetka.

niedlugo-rozpocznie-sie-budowa-calodobowego-ladowiska-2326.jpg

Cieszy nas kolejna inwestycja w ratownictwo medyczne – podkreśla Leszek Burczyk, Starosta Starogardzki. - Naszym priorytetem jest stałe podnoszenie standardów usług medycznych, a co za tym idzie również bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Zarząd Powiatu Starogardzkiego konsekwentnie realizuje tę strategię wspierając działania starogardzkiego szpitala, dzięki czemu mamy dzisiaj zmodernizowany i nowocześnie wyposażony Szpitalny Oddział Ratunkowy. Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych jest logiczną kontynuacją podjętej przed laty strategii działania

Projekt zostanie zrealizowany przez Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. dzięki udzielonemu dofinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  ”Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Kociewskiego Centrum Zdrowia” to inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 – Priorytet IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia”, działanie 9.1 „Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii”.

Wartość projektu wyniesie: 1 185 470,62 zł, dofinansowanie ze środków EFRR  w kwocie: 813 043,35 zł stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, wkład własny Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.: 372 427, 27 zł.

niedlugo-rozpocznie-sie-budowa-calodobowego-ladowiska-2327.jpg

 Projekt rozbudowania całodobowego lądowiska przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z . o. o. i dostosowania do Rozporządzenia Ministra Zdrowia ma w szczególności na celu:

  • zapewnienie bezpiecznego transportu lotniczego pacjentów ze stanami zagrożenia życia wymagających natychmiastowej pomocy medycznej,
  • możliwość całodobowego lądowania
  • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności województwa pomorskiego w dostępie do szybkiej, kwalifikowanej pomocy medycznej w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia
  • zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów transportowanych z miejsca wypadków
  • zwiększenie bezpieczeństwa pracy zespołów ratowniczych.