Najlepsza Przestrzeń Publiczna - weź udział w konkursie

Ruszyła XII edycja Konkursu: Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2017. Zachęcamy do udziału i zgłaszania projektów zrealizowanych w Państwa gminach.

najlepsza-przestrzen-publiczna-wez-udzial-w-konkursie-2743.jpg

W ramach konkursu oceniane są przedsięwzięcia zrealizowane w przestrzeni publicznej, w szczególności polegające na rewaloryzacji lub ukształtowaniu nowych wartości: 1) ogólnodostępnych placów i ulic w centralnych obszarach miast i wsi, osi i ciągów widokowych oraz panoram miejscowości, terenów nadwodnych (frontów wodnych), parków, terenów spacerowych, plaż i innych miejsc, które tworzą spójną przestrzeń publiczną miasta lub wsi i stanowią atrakcyjny element służący budowie wizerunku, podnoszący jakość życia i służący rozwojowi województwa; 2) terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych, tworzących nową jakość w strukturze miejscowości, podnoszącą ich atrakcyjność i konkurencyjność. 3. Do konkursu zgłoszone mogą zostać przedsięwzięcia, które zostały oddane do użytku między 1 stycznia 2015 roku a 31 grudnia 2016 roku i nie zostały zgłoszone do poprzedniej edycji konkursu. 

Więcej informacji na: http://pbpr.pomorskie.eu/najlepsza-przestrzen-publiczna-wojewodztwa-pomorskiego