Na spotkaniu o Funduszach Europejskich

Zachęcamy do wzięcia udziału w poniedziałkowym spotkaniu w Starogardzie Gdańskim, które poświęcone jest Funduszom Europejskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Program spotkania

 „Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – podsumowanie realizacji w latach 2014-2018, planowane kierunki na lata 2019-2020”

 

Termin i miejsce

 

20 maja - Starogard Gdański

 

 

 

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego


tel.  (58) 326 82 14
e-mail: defs@pomorskie.eu

 

Rejestracja

Odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej RPO WP 2014-2020

(www.rpo.pomorskie.eu)

 

 

Uprzejmie prosimy o ewentualne informacje na temat konieczności dostosowania warunków spotkania do indywidualnych, specjalnych potrzeb zgłaszanych osób (np. materiały w druku powiększonym, tłumacz języka migowego).

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Program spotkania:

 

11:00 – 11:05       Powitanie

 

11:05 – 11:30      Informacja o dotychczasowej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020

 

11:30 – 11:45      Założenia planowanych konkursów  finansowanych z RPO WP na lata
2014-2020

 

11:45 – 12:00      Prace nad Strategią 2030
i oferta instrumentów zwrotnych

 

12:00 – 12:15      Przerwa

 

12:15 – 12:30      Możliwość pozyskania wsparcia
dla mieszkańców regionu w ramach działań wspieranych przez Wojewódzki Urząd Pracy

12:30 – 13:00      Wsparcie dla obszarów wiejskich w  ramach działań podejmowanych przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego

 

13:00-13:30         Dyskusja i indywidualne konsultacje