Młodzi radni wybrali przewodniczącego

W Starostwie Powiatowym odbyła się setna sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego, której jednym z głównym punktów był wybór przewodniczącego. Został nim Paweł Meller. 

mlodzi-radni-wybrali-przewodniczacego-5329.jpg

Program posiedzenia był dość obszerny. Oprócz wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza i zespołu medialnego, była też mowa m.in. o planowanych przez MRPS akcjach. Doszło również do zaprzysiężenia nowych radnych: Małgorzaty Tusińskiej i Filipa Jędrysiaka. W sesji wzięli udział zaproszeni goście – członkowie Zarządu Powiatu Starogardzkiego.  

- Życzę Wam, aby ten czas, który jest przed Wami w tej radzie, upłynął w duchu przyjaznej działalności na rzecz powiatu – zwrócił się do młodych radnych Starosta Kazimierz Chyła. – Jesteście taką kuźnią naszych przyszłych kadr i życzę Wam, aby był to początek kariery w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

mlodzi-radni-wybrali-przewodniczacego-5330.jpg

- Jesteśmy z Was dumni – nie krył Patryk Gabriel, Wicestarosta Starogardzki. – Jesteście awangardą naszej społeczności w Waszej kategorii wiekowej. Nasza trójka, która reprezentuje Zarząd z Panem Starostą na czele, daje Wam gwarancje, że Wasza rada będzie niezależna, będzie miała swój budżet i będziecie mogli sami decydować o tym, jakie są Wasze priorytety i co chcecie robić. My będziemy tylko pilnowali tego, żeby przestrzegać pewnych zasad. Serdecznie gratuluję tym, którzy podjęli decyzję o kandydowaniu na poszczególne funkcje. W ten sposób poddajecie się ocenie innych, a do tego trzeba odwagi i przekonania o własnej wartości.

mlodzi-radni-wybrali-przewodniczacego-5331.jpg

Do młodych radnych zwróciła się również Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, Członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego, która również zapewniła o swojej pomocy. - Ze swej strony deklaruję chęć współpracy, bo zawsze jestem otwarta na działania społeczne –podkreśliła Wioleta Strzemkowska-Konkolewska. - Jesteście przyszłością nie tylko powiatu, ale całego społeczeństwa i ten początek, który inicjujecie dziś w radzie, na pewno zaowocuje. Życzę Wam, aby jak najwięcej z Was w przyszłości mogło te działania społeczne kontynuować na niwie zawodowej.

Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Powiatu Starogardzkiego zaistniała 24 listopada 2008 r. Przez 9 kadencji w MRPS działało w sumie 227 młodych radnych z terenu Powiatu Starogardzkiego. Na co dzień młodzi radni spotykają się w Ognisku Pracy Pozaszkolnej.

- Jesteście dla władz powiatu jesteście swego rodzaju lustrem, które jest w stanie pokazać problemy młodzieży – podsumował Grzegorz Oller, dyrektor OPP.

Nowym przewodniczącym MRPS został Paweł Meller, wiceprzewodniczącymi Michał Porożyński i Karol Porożyński, sekretarzem Małgorzata Tusińska. Serdecznie gratulujemy!