Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował dane dotyczące województwa pomorskiego, które poruszają wiele istotnych kwestii, z jakimi borykają się niepełnosprawni. 

miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych-5403.jpg

Celem święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych. Chodzi tu zarówno o pomoc we włączeniu tej grupy w społeczne życie jak i choćby kwestie dotyczące barier architektonicznych.

Z danych przygotowanych przez US w Gdańsku wynika m.in., że tylko niespełna 12 procent turystycznych obiektów noclegowych posiada windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo, a blisko 90 proc. kin i 54 proc. muzeów posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych związane z wejściem do budynku. Nieco gorzej jest, jeśli chodzi o udogodnienia wewnątrz budynków - takie posiada niespełna 30 proc. bibliotek publicznych. 

Jeśli przyjrzymy się sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, to w 2017 roku zarejestrowanych w urzędach pracy było 4000 osób. Bardzo ciekawie przedstawia się struktura pracujących osób niepełnosprawnych. Osoby te pracują m.in. w przetwórstwie przemysłowym, handlu, administracji, edukacji, czy w opiece społecznej. 

Dobre informacje dotyczą taboru komunikacji miejskiej przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Z 97 proc. autobusów i 87 proc. tramwajów niepełnosprawni mogą korzystać bez większych kłopotów.