Licealiści przez dwa dni szukali skarbów

Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri przeprowadziła wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów".  W jego trakcie młodzież dowiedziała się, jak dążyć do szczęścia, trwałej miłości i realizacji w życiu własnych pasji i marzeń.

licealisci-przez-dwa-dni-szukali-skarbow-2242.jpg

Archipelag Skarbów to żywy i dynamiczny program, w którym biorą udział duże grupy młodzieży zgromadzone w auli bądź sali gimnastycznej. I tak też było w przypadku uczniów I Liceum Ogólnokształcącego oraz II Liceum Ogólnokształcącego. Warsztaty odbywały się przez dwa dni. W zajęciach wzięło udział łącznie około 350 uczniów.

Celem programu jest przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym młodzieży (profilaktyka uzależnień behawioralnych i substancji psychoaktywnych wczesnych: alkohol, narkotyki, dopalacze; kontaktów seksualnych, przemocy) oraz promowanie zdrowego stylu i prawidłowych postaw młodzieży.

licealisci-przez-dwa-dni-szukali-skarbow-2246.jpg

Na zajęciach poruszane były różne zagadnienia. Trenerzy wyjaśniali m.in. najważniejsze prawa rządzące miłością, mechanizmy związane z uzależnieniem od narkotyków, alkoholu, czy pornografii. Sporo miejsca podczas warsztatów poświęcono treningowi asertywności, dzięki czemu uczniowie ćwiczyli umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.

Co ważne, w Archipelagu Skarbów wykorzystywany był cały wachlarz różnorodnych metod pracy z grupą.

- Nie brakuje udźwiękowionych prezentacji multimedialnych, krótkich filmików, a także dynamicznych ćwiczyć, do których zgłaszają się ochotnicy nagradzani za udział nie tylko brawami, ale również prezentami - mówi Marcin Mądry, prezes fundacji. - Młodzież jest zaangażowana do tego, by odpowiadać na pytania, głosować, a nawet śpiewać. Ważnym elementem programu jest festiwal twórczości młodzieży. Uczniowie z dnia na dzień przygotowują wiersze, plakaty, piosenki lub prezentacje komputerowe, na takie tematy jak szacunek do kobiet, stop pornografii, znaczenie trzeźwości, czy jak radzić sobie z tygrysem złości.

licealisci-przez-dwa-dni-szukali-skarbow-2270.jpg

Program ma nauczyć młodzież zdrowego i mądrego stylu życia. Archipelag Skarbów pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał. Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniły grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń.

W ramach programu odbyły się także spotkania z rodzicami oraz z radą pedagogiczną.

Zajęcia z młodzieżą prowadzili trenerzy: Marcin Mądry, Anna Kocielińska i Paweł Wojtasik. Programowi towarzyszyło też wykonanie diagnozy zachowań problemowych i pozytywnego potencjału młodzieży.