Kto zasiada w Zarządzie Powiatu Starogardzkiego?

Na II sesji Rady Powiatu obecnych było 24 z 25 nowo wybranych radnych. Maciej Kalinowski ze Stowarzyszenia Nasz Starogard złożył rezygnację z mandatu radnego powiatowego.

Kazimierz Chyła zdobył 19 głosów w głosowaniu niejawnym i został wybrany Starostą Starogardzkim kadencji 2018-2023. W swoim przemówieniu mówił o zadaniach, jakie stoją przed Powiatem. Wśród priorytetów wymienił m.in. służbę zdrowia, drogi, promocję i edukację.

kto-zasiada-w-zarzadzie-powiatu-starogardzkiego-5318.jpg

- Serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście i postaram się nie zawieść – powiedział po ogłoszeniu wyników nowo wybrany Starosta Starogardzki Kazimierz Chyła. – Już teraz chcę powiedzieć, że będę współpracował z każdym, niezależnie od tego z jakiej opcji jest. Jeśli ktoś ma dobre pomysły, które wnoszą coś dla dobra Powiatu, to będę to szanował i to wspierał. Mamy już wypracowane pewne priorytety, które będziemy kontynuować. Na pewno są to inwestycje w szpitalu, które sprawią, że nasza placówka będzie jedną z najnowocześniejszych, jeśli chodzi o szpitale powiatowe na Pomorzu. Kolejnym priorytetem będą drogi. Pewnie w pierwszych dwóch latach tej kadencji, z uwagi na inwestycje w szpitalu, będzie nieco mniej środków na zadania drogowe, ale stopniowo będziemy działać w tej kwestii. Do niezwykle ważnych zadań należy również zaliczyć edukację. Co prawda pogorszyły się relacje finansowe, bo po raz pierwszy subwencja nie wystarczyła na bieżące wydatki i w przyszłym roku subwencja również nie wystarczy, ale będziemy uczestniczyć w licznych programach, tzw. miękkich. Wszystko po to, by nasza młodzież mogła dalej się rozwijać. Priorytetem jest również promocja i współpraca ze wszystkimi organizacjami. Są już wypracowane pewne formy, ale chcemy dążyć do tego, aby promocja była widoczna w powiecie, województwie oraz w kraju. Myślę także o współpracy z organizacjami biznesowymi. Będziemy również doskonalić pracę dotyczącą opieki społecznej, poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz nasze Domy Pomocy Społecznej. Na pewno będziemy współpracować z samorządami, niezależnie od tego kto został wójtem, czy burmistrzem. Ta współpraca to nasz obowiązek. Społeczeństwo oczekuje od nas współpracy, a nie dzielenia wójtów i burmistrzów na lepszych, czy gorszych.

kto-zasiada-w-zarzadzie-powiatu-starogardzkiego-5319.jpg

Starosta Kazimierz Chyła wskazał swojego kandydata na Wicestarostę. Został nim Patryk Gabriel.

- Podpisuję się pod wszystkimi słowami pana Starosty Chyły, bowiem wypracowaliśmy pewien model daleko idący ponad podziały partyjne czy światopoglądowe i on się dotychczas w naszych działaniach sprawdzał – przyznał Wicestarosta Patryk Gabriel. – Wśród radnych są doświadczeni samorządowcy, którzy wiedzą, że w Osieku, Starogardzie, Kaliskach, Skarszewach, czy innych pięknych miejscowościach naszego powiatu nie ma mowy o polityce, ale jest mowa o mostach, drogach, szpitalu i szkołach. Chcę powiedzieć, że my jako Klub Koalicji Obywatelskiej, wspólnie ze Stowarzyszeniem Kociewskim i Polskim Stronnictwem Ludowym będziemy priorytety wskazane przez pana Starostę realizować. Liczymy, że tak, jak było dotychczas, nie będą przeciwni temu nasi partnerzy z pozostałych ugrupowań. Od jutra obiecujemy ciężką, solidną pracę, a też swoją otwartość, by toczyła się dyskusja, której wbrew pozorom czasami było za mało.

Członkami Zarządu zostali również wybrani: Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, Lech Kolaska i Witold Sykutera.

 kto-zasiada-w-zarzadzie-powiatu-starogardzkiego-5317.jpg

Jeśli chodzi o skład osobowy poszczególnych komisji Rady powiatu Starogardzkiego, to wygląda to następująco:

- Komisja Rewizyjna

Bogdan Czaja – przewodniczący, Jacek Marczak – wiceprzewodniczący, Dariusz Nagórski – sekretarz, Tadeusz Chełchowski, Mikołaj Stankowiak

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Piotr Cesarz – przewodniczący, Krzysztof Kamysz – wiceprzewodniczący, Stanisława Kurowska – sekretarz, Robert Wierzba, Jerzy Fiałek

- Komisja Budżetowa

Leszek Burczyk – przewodniczący, Ewa Sommerfeld – wiceprzewodnicząca, Jerzy Fiałek – sekretarz, Tomasz Rogalski, Wiesław Brzoskowski, Lech Kolaska, Kazimierz Chyła

- Komisja Infrastruktury Powiatowej

Stanisława Kurowska – przewodnicząca, Marcin Byczkowski – wiceprzewodniczący, Bogdan Czaja – sekretarz, Wiesław Brzoskowski, Leszek Burczyk, Sylwia Wiśniewska, Antoni Cywiński

- Komisja Edukacji

Witold Sykutera – przewodniczący, Piotr Szubarczyk – wiceprzewodniczący, Ewa Sommerfeld – sekretarz, Piotr Cesarz, Jerzy Mykowski, Kazimierz Chyła, Wioleta Strzemkowska-Konkolewska

- Komisja ds. Rodziny, Problematyki Społecznej i Zdrowia

Robert Wierzba – przewodniczący, Antoni Cywiński – wiceprzewodniczący, Witold Sykutera – sekretarz, Patryk Gabriel, Arkadiusz Herold, Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, Krzysztof Kamysz

- Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Dariusz Nagórski – przewodniczący, Tadeusz Chełchowski  - wiceprzewodniczący, Sylwia Wiśniewska – sekretarz, Patryk Gabriel, Jacek Marczak, Lech Kolaska, Marcin Byczkowski

- Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Regionu

Jerzy Mykowski – przewodniczący, Mikołaj Stankowiak – wiceprzewodniczący, Arkadiusz Herold – sekretarz, Piotr Szubarczyk, Kazimierz Chyła, Tomasz Rogalski, Wioleta Strzemkowska-Konkolewska.