Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Na 23 stycznia 2019 r. zaplanowano spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. 

konsultacje-spoleczne-projektu-krajowej-strategii-rozwoju-regionalnego-2030-5495.jpg

17 grudnia 2018 r. odbyła się w Warszawie konferencja otwierająca konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. W styczniu 2019 r. planowane są spotkania konsultacyjne w pozostałych 15 województwach. Konferencje regionalne, współorganizowane przez urzędy marszałkowskie, przybliżą uczestnikom cele, kierunki interwencji, mechanizmy wdrażania polityki regionalnej do 2030 r. Spotkania będą stanowiły dla przedstawicieli  samorządów województw, powiatów i gmin oraz innych partnerów społeczno-gospodarczych forum dyskusyjne nad zaproponowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego  kształtem polityki regionalnej do 2030 r.

W województwie pomorskim spotkanie konsultacyjne odbędzie się w środę, 23 stycznia o godz. 12.00 w Gdyńskim Centrum Filmowym. 

Zachęcamy do udziału.